Vastgoedbezit publieke beleggers bereikt record

Vastgoedbezit publieke beleggers naar record – Vastgoedmarkt

 ·

Vastgoedbezit publieke beleggers naar record Beleggingen Premium Het in vastgoed geïnvesteerde netto vermogen van Nederlandse publieke beleggers heeft voor het vierde jaar op rij een record bereikt.

Vastgoedbezit publieke beleggers naar record | Annexum

Toename vastgoedbezit. Het netto in vastgoed geïnvesteerde vermogen steeg in 2017 met € 8,5 miljard. Van die toename komt € 8,4 miljard op het conto van pensioenfondsen en verzekeraars. De Nederlandse institutionele beleggers hadden eind 2017 voor € 158,6 miljard aan vastgoed op de balans staan, heeft Vastgoedmarkt becijferd.

Eigen vermogen publieke vastgoedbeleggers stijgt 5,5

 ·

Het totaal in vastgoed geïnvesteerde vermogen van Nederlandse publieke beleggers bereikt record na record.

[PDF]

Beleggingsvolume Zorgvastgoed bereikt nieuw record – CBRE

Zorgvastgoed bereikt nieuw record TRENDS NEDERLANDS ZORGVASTGOED H2 2016 1 Beleggingsvolume Transacties extramurale vastgoedbezit. • Uit onderzoek onder taxateurs, consultants en beleggers, banken en ontwikkelaars en is binnen de

Beleggingsvolume Nederlands zorgvastgoed bereikt nieuw record

Het beleggingsvolume in Nederlands zorgvastgoed heeft een nieuw record bereikt. In 2016 werd voor circa €465 miljoen aan transacties geregistreerd. Het record kan enerzijds verklaard worden doordat het aantal goede zorgvastgoedproducten voor beleggers is toegenomen. Anderzijds is er voldoende kapitaal beschikbaar bij beleggers.

[PDF]

Vermogensgroei ‘publieke’ beleggers opnieuw in buitenland

van voor de crisis werd bereikt, bedraagt de toename van het netto in vastgoed geïnvesteerde vermogen van alle ‘publieke’ vastgoedbeleg-gers bijna 8 procent. Maar in reële termen zijn de vastgoedinvesterin-gen van ‘publieke’ beleggers nog altijd minder waard dan eind 2007. In de vijf jaar daarna steeg de consu-mentenprijsindex van het

Vermogen beleggers stijgt naar recordhoogte – Accountant

Het beheerd vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen heeft in het derde kwartaal van het jaar een recordomvang bereikt. Vooral aandelenfondsen deden het de afgelopen maanden goed.

Vastgoedbezit naar nieuw record | Participaties.nl

Daarmee ligt het record van eind 2014 alweer aan scherven. Dat heeft Vastgoedmarkt Research becijferd. Het netto in vastgoed geïnvesteerd vermogen van Nederlandse publieke beleggers steeg in 2015 met 13 miljard euro naar 143 miljard euro. Die toename met 10% komt boven op de 18%-groei van het vastgoedbezit in 2014.

Beleggingsvolume zorgvastgoed bereikt nieuw record

Het record kan enerzijds verklaard worden doordat het aantal goede zorgvastgoedproducten voor beleggers is toegenomen. Anderzijds is er voldoende kapitaal beschikbaar bij beleggers. Nederlandse investeerders waren volgens CBRE verantwoordelijk voor circa 70 procent van het beleggingsvolume. De overige 30 procent is aangekocht door buitenlandse partijen.

CBRE: Beleggingsvolume Nederlands zorgvastgoed bereikt

Het beleggingsvolume in Nederlands zorgvastgoed heeft een nieuw record bereikt. In 2016 werd voor circa €465 miljoen aan transacties geregistreerd. Het record kan enerzijds verklaard worden doordat het aantal goede zorgvastgoedproducten voor beleggers is toegenomen. Anderzijds is er voldoende kapitaal beschikbaar bij beleggers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *