Update: inhouden van kosten voor huisvesting en zorgverzekering door agrarische werkgevers – Werkgeverslijn

Update: inhouden van kosten voor huisvesting en

Update: inhouden van kosten voor huisvesting en zorgverzekering door agrarische werkgevers. Wij adviseren u om de discussie en mogelijkheden voor certificering via uw organisatie en de Werkgeverslijn te blijven volgen. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Maak nu nog geen kosten voor certificering.

Inhouden van kosten voor huisvesting en zorgverzekering

In de praktijk zal voor de zorgverzekering in 2018 voor de meeste werkgevers en werknemers niet veel veranderen, mits de premie van de zorgverzekering binnen het maximum van de vastgestelde raming van de nominale premie zorgverzekering blijft (€ 113,50 per maand) en u voldoet aan de bovengenoemde administratieve vereisten.

LTO Arbeidskracht | Inhouden van huisvestingskosten

Bent u werkgever in de sector open teelten of glastuinbouw en organiseert u de huisvesting voor uw werknemers, dan zijn er op dit moment twee opties om de kosten voor deze huisvesting af te rekenen.

LTO – Stand van zaken certificering huisvesting, inhouding

De hoofdregel in de Wet Aanpak Schijnconstructies is dat de kosten die werkgevers maken om zorgverzekering en huisvesting te regelen voor hun seizoenarbeiders niet mogen worden ingehouden op de betaling van het wettelijk minimumloon.

Update: kosten voor huisvesting inhouden op het loon

Doelstelling is om de kwaliteit van de huisvesting te borgen en het mogelijk te blijven maken dat het inhouden voor huisvesting via de loonstrook kan verlopen. Belangrijk hierbij is dat de kosten en administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk worden beperkt.

Certificering huisvesting, inhouding huisvestingskosten en

LTO Nederland, LTO Glaskracht Nederland en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) ontwikkelen voor ondernemers in de cao open teelten en glastuinbouw twee alternatieven voor de certificeringsvereisten van huisvesting voor seizoenarbeiders. Het beperken van de administratieve lasten, de kosten voor ondernemers en kwaliteitsborging zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten.

AGF.nl : Model volmacht beschikbaar

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw stelt een model volmacht beschikbaar voor werkgevers en werknemers in de agrarische sector. De volmacht is ontwikkeld in samenspraak met LTO Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het streven is om dit model op korte termijn ook in

Loonadministratie Nieuws – Op de hoogte met Agroflits

Volmacht voor het inhouden van de premie zorgverzekering op WML 05-01-2018 Een groot deel van de werkgevers in de agrarische sector heeft een zorgverzekering geregeld voor de buitenlandse seizoenarbeiders. Veelal is deze verzekering afgesloten via LTO Arbeidskracht.

Per 1 januari 2017 gaat het verbod op inhoudingen

Conclusie van deze blog: eigenlijk verandert er voor bonafide werkgevers niet zo veel. Inhoudingen op het minimumloon voor zorgverzekering en huisvesting kunnen na 1 januari 2017 nog steeds plaatsvinden.

Model volmacht beschikbaar – LTO Glaskracht Nederland

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw stelt een model volmacht beschikbaar voor werkgevers en werknemers in de agrarische sector. De volmacht is ontwikkeld in samenspraak met LTO Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *