Leren reflecteren op burgerschapservaringen

[PDF]

Leren reflecteren op binnen- en buitenschoolse

op eigen burgerschapservaringen. Kinderen leren om burger te zijn door deel te nemen aan sociale en culturele praktijken die deel uitmaken van hun dagelijks leven. Het betrekken van de persoonlijke burgerschapservaringen van leerlingen kan het onderwijs betekenisvoller maken en de burgerschapscompetenties van leerlingen op een hoger niveau brengen.

Leren reflecteren op binnen- en buitenschoolse

Leren reflecteren op binnen- en buitenschoolse burgerschapservaringen Samenvatting De basisschool is een van de vele sociale contexten waarbinnen kinderen burgerschapscompetenties ontwikkelen.

Leren reflecteren op burgerschapservaringen – Actuele

Leren reflecteren op burgerschapservaringen In opdracht van Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) Dit project levert kennis en praktische handvatten op voor leerkrachten in groep 7 en 8, om hun leerlingen te laten reflecteren op hun binnen- en buitenschoolse ervaringen op het gebied van burgerschap.

Leren reflecteren op binnen- en buitenschoolse

Kinderen leren om burger te zijn door deel te nemen aan sociale en culturele praktijken die deel uitmaken van hun dagelijks leven. Het is daarom jammer dat er in het basisonderwijs vaak onvoldoende verbinding wordt gemaakt tussen de burgerschapservaringen op school en de burgerschapservaringen die leerlingen in andere contexten opdoen.

[PPT-Datei]

Dia 1 – Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek | NRO

 · Webansicht

Leren reflecteren op binnen- en buitenschoolse burgerschapservaringen In wat voor binnen- en buitenschoolse situaties leren leerlingen over burgerschap? Ontwerpen van pedagogisch-didactische strategieën (handvatten) die ingezet kunnen worden in de lessen om kinderen te laten reflecteren op hun ervaringen op het gebied van burgerschap (democratisch handelen en omgaan met verschillen).

Waaier – Reflecteren op burgerschapservaringen

Waaier – Reflecteren op burgerschapservaringen In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft een groep onderzoekers van de UvA/CED-Groep en leraren een handige en flexibel inzetbare waaier ontwikkeld om, met behulp van reflectie op binnen- en buitenschoolse ervaringen, burgerschapscompetenties te stimuleren.

Leren door reflecteren – COURIUS

Bij reflecteren onderzoek je niet alleen je manier van handelen, maar ook hoe je reageert op een bepaalde situatie en hoe dat voelt. Dat laatste, je gevoel, is een thema waarbij je uitgebreid stil moet staan in je manier van reflecteren.

Reflecteren en onderwijs: een taxonomie – reflectiesite

Reflectiespel 1 Reflecteren is een vorm van leren die uw emotionele intelligentie vergroot, het helpt u effectiever te handelen, omdat u bewust stilstaat bij uw ervaringen, uw gedrag en het effect wat dat heeft op anderen.

Reflecteren @ Leren leren

Ethisch leren reflecteren Een oriëntatie voor studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs. Hoe doe ik aan zelfreflectie Artikel met een concreet stappenplan om kritisch naar jezelf te kijken en jezelf verder te ontwikkelen, door regelmatig aan zelfreflectie te doen.

[PDF]

LEIDRAAD VOOR HET LEREN REFLECTEREN

VAN PARREREN geeft volgende omschrijving : “reflecteren is een vorm van oriëntering achteraf, dat wil zeggen nadat een handeling (of reeks van handelingen) voltrokken is, bezint de handelende persoon zich op die handeling(en) en de resultaten daarvan, om daardoor in het vervolg beter beslagen ten ijs te komen” (1981).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *