Rijrichting van Molenstraat in Zundert omgedraaid

Rijrichting van Molenstraat in Zundert omgedraaid | Breda

Rijrichting van Molenstraat in Zundert omgedraaid. ZUNDERT Natuurlijk, de ondernemers uit de Zundertse Molenstraat hadden het liefst gehad dat hun straat vanuit twee richtingen toegankelijk bleef.

Gemeente Zundert – Ontwerp-verkeersbesluit herinrichting

In september 2018 start de herinrichting van de Molenstraat. De herinrichting maakt onderdeel uit van een samenhangend pakket van maatregelen om de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in de kern van Zundert aan te pakken. Het maatregelenpakket heeft tot doel verkeer uit de kern van Zundert te weren.

Bekendmaking – gemeente Zundert

vanwege het instellen van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat de bus in één rijrichting gebruik kan maken van de Molenstraat, waardoor het niet mogelijk is om twee bushaltes in de Molenstraat tegenover elkaar aan te leggen en reizigers niet op dezelfde locatie kunnen in- en uitstappen;

[PDF]

Voorstel aan de raad – Gemeente Zundert – gemeente Zundert

raadsbesluit van 2009 overeind blijven, met de vraag om te kijken naar het omdraaien van de rijrichting en onderzoek naar de gevolgen hiervan. Naast het traject voor de definitieve herinrichting van het deelgebied Molenstraat van de Centrumvisie zijn er ook tijdelijke verkeersmaatregelen in de Molenstraat doorgevoerd.

Molenstraat Zundert krijgt eenrichtingsverkeer vanuit

De kogel is door de kerk: de Molenstraat in Zundert krijgt eenrichtingsverkeer vanuit de richting Rijsbergen en niet, zoals aanvankelijk in de Centrumvisie opgenomen, vanuit de richting Wernhout.

Omdraaien van rijrichting centrum Roosendaal veroorzaakt

Daar blijkt de rijrichting op het parkeerterrein níet te zijn omgedraaid, zodat mensen het lusje twee keer moeten rijden.

Zundert – Internetbode – Corso in het klein: Van

“Pfoe, ik geloof dat de presentatie nu al zo’n twintig jaar bestaat, maar het is niet altijd in de huidige vorm in de Schroefzaal van het CultuurCentrum Zundert geweest in ieder geval.” Kenmerkend is de lange, schuifelende rij bezoekers die op zaterdag en zondag vanaf de Molenstraat tot binnen in de zaal staat.

Overweg in Molenstraat gaat vanavond dicht | Wervik

De rijrichting in de Bakkerstraat en op het einde van de Molenstraat wordt omgedraaid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *