Wat betekent eisen?

Eisen – 9 definities – Encyclo

eisen Documenten waarin een aanspraak wordt bekrachtigd. Hieronder vallen aanspraken op schulden, opties of andere zaken die in het bezit zijn van een ander, maar ook aanspraken op alles wat een ander aan de eiser zou moeten geven, afstaan of schenken.

Betekenis eisen

Wat betekent eisen? Hieronder vind je 3 betekenissen van het woord eisen. Je kunt ook zelf een definitie van eisen toevoegen.

Wat betekent eisen? | WatBetekentHet.nl

Wat Betekent eisen? De betekenis van eisen is: ` ei – sen, (eiste, h. geëist), verlangen, vorderen; als voorwaarde stellen rekwireren, aanspraak maken, opeisen, verlangen, vorderen, vergen, kosten. Betekenis eisen. Er is al veel gezocht naar de betekenis van eisen en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis.

Eisen – betekenis en definitie | Nederlands Woordenboek

Betekenis van ‘eisen’ inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. zeer dringend vragen, vaak met een sanctie op het niet beantwoorden ervan

Wat is de betekenis van eisen – ensie.nl

Eisen zijn zaken waar de gegadigde en inschrijving minimaal aan moeten voldoen. De eisen worden idealiter gebaseerd op de kern van het project, de projectambities, de procesambities en de marktverkenning. Eisen kunt u vertalen naar geschiktheidseisen, het programma van eisen en voorwaarden met betrekking tot (de uitvoering van) de opdracht.

What does eisen mean in German? – WordHippo

Need to translate “eisen” from German? Here are 3 possible meanings.

Wat betekent essentiële eisen? | WatBetekentHet.nl

Betekenis essentiële eisen Er is al veel gezocht naar de betekenis van essentiële eisen en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad.

Functie-eisen – 3 definities – Encyclo

Functie-eisen Een succesvolle zoektocht naar de juiste kandidaat voor een vacature begint met een zorgvuldig functie-profiel. In het profiel worden de gewenste kennis en vaardigheden en de gewenste persoonlijke kwaliteiten aangegeven. Dit functie-profiel is de basis voor de personeelsadvertentie. Die vermeldt in verkorte vorm het profiel.

eisen – Vertaling Nederlands-Engels – mijnwoordenboek.nl

salarisverhoging eisen – request a salary increase: De brand eiste veel dodelijke slachtoffers.

Systeemeisen – Wikipedia

Met name bij computerspellen voor de pc is dit een punt: moderne spellen stellen zeer hoge eisen aan de gebruikte hardware. De systeemeisen (in het Engels system requirements ) zijn meestal gespecificeerd in de documentatie die bij de bewuste applicatie wordt meegeleverd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *