Deskundigheidsbevordering medewerkers rijdienst RAV IJsselland inzake patiënten met verward en/of psychiatrisch gedrag

Bouwsteen 7: Passend vervoer – ZonMw

Deskundigheidsbevordering medewerkers rijdienst RAV IJsselland inzake patiënten met verward en/of psychiatrisch gedrag Utrecht Kwalitatief goede ambulancezorg bij patiënten met verward gedrag

Projecten augustus 2018 – ZonMw

Deskundigheidsbevordering medewerkers rijdienst RAV IJsselland inzake patiënten met verward en/of psychiatrisch gedrag Mental Health First Aid Noord-Holland Noord Grip op verwardheid Nunspeet, Elburg, Oldebroek (NEO)

(PDF) De klinische relevantie van handknijpkracht binnen

 ·

gerelateerd lijkt te worden met e en verhoogde morbiditeit, mortaliteit en ouderdomszwakte. Hoewel de relatie niet o orzakelijk zou zijn, is het b ijgevolg van belang de HKK op regelm atige basis

Team – Cees Hertogh > Publications – EMGO

Gedragscode voor de beoordeling van verzet bij wetenschappelijk onderzoek met wilsonbekwame (psycho)geriatrische patiënten. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1999;30:244-48. Hertogh CMPM. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de moraal van vader Cats. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1998; 29: 50-2.

Psychische / psychogeriatrische problemen by rosa

ik kan niet met kritiek omgaan ik krijg het door stress, drugs en alcohol vaak verward waar ik het meest last van heb medicatie doktoren denken dat ik ermee geboren ben depressie stoornis ik zit niet lekker in me vel het liefst lig ik de hele dag in mijn bed

[PDF]

Recidive bij volwassen mannelijke geweldplegers met een

4 Abstract Criminality is a societal problem of all times. Getting insight in and predicting the factors influencing criminality and recidivism of criminality might contribute in the reduction of these problems.

Comorbiditeit tussen autisme en depressie nader bekeken

Dit past bij het feit dat bij patiënten met een depressie, evenals bij personen met autisme, met name het anterieure deel van de cingulaire cortex is aangetast in volume en metabole activiteit. Eén van de problemen waarmee depressieve patiënten te kampen kunnen hebben, is een verslechterd geheugen.

[PDF]

UITNODIGING MINDING THE BODY Voor het bijwonen van van het

Op woensdag 2 oktober 2013 om 12.30 uur precies in de aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2 te Nijmegen U bent van harte welkom bij deze plechtigheid en de aansluitende receptie

Felicia Beekkerk van Ruth – Family Therapist and

 ·

Conducting family therapy for patients in clinical and day-treatment schematherapy programs and temporary head practitioner for the two-day follow up program after the clinical program.

Branche: Mental Health Care

HANDREIKING REGIONALE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN HAP+ACUTE GGZ

1 HANDREIKING REGIONALE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN HAP+ACUTE GGZ APRIL 2016. 2 HANDREIKING HAP+ACUTE GGZ De zorg voor patiënten met psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan is sterk in beweging. Daardoor verandert ook de vraag naar ggz-zorg in de ANW-uren, met als gevolg dat crisisdiensten voor acute ggz en huisartsenposten hun samenwerking opnieuw tegen het licht moeten houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *