Principe-akkoord cao BTU

[PDF]

Principe-akkoord CAO voor het Boeken- en

Uitgeversverbond, en van werknemerspartijen: FNV KIEM, CNV Dienstenbond (h.o.d.n. CNV Media) en De Unie, een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf 2007 t/m maart 2009. Het principe-akkoord omvat de volgende onderwerpen: 1. Looptijd Een looptijd van 27 maanden: van 1-1-2007 t/m 31-3-2009 2.

Principeakkoord CAO BTU 2007-maart 2009 – Het

Principeakkoord CAO BTU 2007-maart 2009 – Het. PRINCIPE-AKKOORD D.D. 29 JUNI 2007 INZAKE DE“CAO VOOR HET BOEKEN- EN TIJDSCHRIFTUITGEVERIJBEDRIJF1 JANUARI 2007 T/M 31 MAART 2009”Op 29 juni 2007 hebben de onderhandelingsdelegaties van werkgeverspartijen: de Groep Uitgeversvoor Vak en Wetenschap, de Groep Educatieve Uitgeverijen, de Groep Publiekstijdschriften en deGroep Algemene Uitgevers

FlexNieuws – Principeakkoord CAO BTU 2013

10 september 2013. CAO-naam CAO BTU Formele naam: CAO Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf. Download Principeakkoord CAO BTU 2013 > nog niet beschikbaar

[PDF]

PRINCIPE-AKKOORD D.D. 5 MAART 2010 INZAKE DE “CAO VOOR HET

werknemerspartijen: FNV KIEM, CNV Dienstenbond (h.o.d.n. CNV Media) en De Unie, een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf april 2009 t/m december 2010. Het principe-akkoord omvat de volgende onderwerpen: 1. Looptijd Een looptijd van 21 maanden: van 1 april 2009 t/m 31 december 2010 2.

Principe-akkoord cao BTU – Flexmarkt

Op 5 maart 2010 hebben de onderhandelingsdelegaties van werkgevers- en werknemerspartijen een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf. De looptijd van de nieuwe CAO is van 1 april 2009 t/m 31 december 2010.

FlexNieuws – Principeakkoord CAO BTU 2009-2010 | CAO

– gedurende de looptijd van de CAO wordt door werkgevers 1% van de loonsom, berekend over het ongemaximeerde premieloon over 12 x de maand januari 2010 (resp. over 13 x die periode), tot ten hoogste 1,5 maal het maximum SV-loon, beschikbaar gesteld om op individuele basis via een persoonlijk opleidingsplan te investeren in opleiding om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

Principeakkoord CAO VAK 2007-maart 2009 – Het

PRINCIPE-AKKOORD D.D. 22 OKTOBER 2007 INZAKE DE “CAO VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 JANUARI 2007 T/M 31 MAART 2009” Op 22 oktober 2007 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW), groepsvereniging binnen het Nederlands uitgeversverbond, en van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Vaktijdschriftjournalisten 2007 t/m maart 2009.

cao uitgeverijbedrijf | akkoord 2017 – 2019

Onderhandelingsresultaat cao uitgeverijbedrijf 2017 – 2019 De cao partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor het uitgeverijbedrijf met een looptijd van 27 maanden. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

[PDF]

CAO voor het Uitgeverijbedrijf

De seniorendagen (leeftijdsdagen; extra vakantiedagen) uit de cao’s BTU/DJ/PU/OP/VAK en de dienstjarendagen CAO-DU worden gehandhaafd in de betreffende functiegroepbepalingen, in afwachting van het resultaat van een onderzoek door een paritaire commissie, af te spreken in een protocollaire bepaling.

Wat betekent principe-akkoord? | WatBetekentHet.nl

Betekenis principe-akkoord Er is al veel gezocht naar de betekenis van principe-akkoord en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *