Onderzoek preventie jeugdhulp: beleidsinformatie jeugdhulp

[PDF]

Onderzoek preventie jeugdhulp – Rijksoverheid.nl

Onderzoek preventie jeugdhulp Beleidsinformatie jeugdhulp. 2 Colofon JB Lorenz Bianca den Outer Tjisse Bosch Renate van Huizen Oktober 2017 Vormgeving: de Beeldsmederij. 3 Nederland en heeft de verantwoordelijkheid voor preventie jeugdhulp belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Onderzoek preventie jeugdhulp: beleidsinformatie jeugdhulp

Het doel van dit onderzoek is te komen tot nader inzicht in de mate en wijze waarop gemeenten werken aan de doelstelling uit de Jeugdwet om meer in te zetten op preventie, en de mate waarin deze preventie effect heeft op de inzet van specialistische en zwaardere vormen van jeugdhulp.

Nader onderzoek naar het inzetten van preventie voor

Nader onderzoek | 08-11-2017 00:11 Het doel van het onderzoek is te komen tot nader inzicht in de mate en wijze waarop gemeenten werken aan de doelstelling uit de Jeugdwet om meer in te zetten op preventie, en de mate waarin deze preventie effect heeft op de inzet van specialistische en zwaardere vormen van jeugdhulp.

Onderzoek preventie jeugdhulp | Rapport | Rijksoverheid.nl

Onderzoek preventie jeugdhulp Het doel van het onderzoek is te komen tot nader inzicht in de mate en wijze waarop gemeenten werken aan de doelstelling uit de Jeugdwet om meer in te zetten op preventie, en de mate waarin deze preventie effect heeft op de inzet van specialistische en zwaardere vormen van jeugdhulp.

[PDF]

Onderzoek betrouwbaarheid en volledigheid aangeleverde

eveneens uit de cijfers beleidsinformatie jeugdhulp en publiceert een selectie ervan op de site ‘Waar staat je gemeente’. Tweede trap: Verdiepend nader onderzoek naar opvallende verschillen tussen gemeenten en de achtergrond daarvan, toegespitst op een thema zoals de volledigheid en betrouwbaarheid van de data.

[PDF]

Beleidsinformatie stelselherziening jeugd – meetbare preventie

van preventie en jeugdhulp uit de nieuwe Jeugdwet aan bod. Daarna komt het deelproject ‘Data en systematiek beleidsinformatie’ van VWS en V en J aan bod. Op voorhand zijn verschillende benaderingen of scenario’s te overwegen om een beeld te verkrijgen van de investeringen van gemeenten in preventie.

Beleidsinformatie Jeugd – CBS

Alle organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering aanbieden. Steekproefomvang. Er is geen sprake van een steekproef. Het doel is om alle hulp en zorg in het kader van de Jeugdwet volledig waar te nemen. Controle- en correctiemethoden. Er is aangenomen dat de opgaven van alle berichtgevers volledig zijn.

[PDF]

Informatieprotocol beleidsinformatie jeugd – VNG

Onderzoek op dit soort data is wel mogelijk via de Zie voor het onderscheid tussen preventie en jeugdhulp ook de leidraad toegang preventief-ambulant. Gegevens over jeugdhulp De beleidsinformatie jeugd richt zich op het inzichtelijk maken van het jeugdhulp-gebruik.

[PDF]

Factsheet Toegang tot Jeugdhulp – accare.nl

Wanneer een gemeente ervoor kiest om in de Toegang jeugdhulp te bieden, dan gelden de eisen voor het periodiek aanleveren van beleidsinformatie zoals van toepassing op jeugdhulpaanbieders, ook voor het deel van de Toegang waarin jeugdhulp wordt geboden. 7 Zie ook de factsheet Beleidsinformatie. 8 Zie ook de factsheet Dataset Beleidsinformatie jeugd.

[PDF]

Beleidsinformatie Jeugd – Zorgkennis.net

Gegevens over jeugdhulp 8 3.1 Jeugdhulp 8 3.2 Verwijzer 8 3.3 Type jeugdhulp 9 3.4 Datum aanvang jeugdhulp 11 samenhangend gemeentelijk beleid kunnen voeren ten aanzien van preventie, jeugdhulp en Gegevens over jeugdhulp De beleidsinformatie jeugd richt zich op het inzichtelijk maken van het jeugdhulp gebruik. Dit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *