Failliet dankzij het ontslagrecht

Failliet dankzij het ontslagrecht | VNO-NCW

Apr 12, 2006 · Failliet dankzij het ontslagrecht Het ging niet goed met het bedrijf van Peter Melssen. Een sanering, gesteund door ondernemingsraad en bonden, had de toekomst veilig moeten stellen.

Ontslagrecht | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

3 jaren, 7 maanden geleden Economie Achmea verwacht meer ontslagen na wijzigen ontslagrecht Na de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli van dit jaar, zal het aantal ontslagen

Ontslagrecht en faillissement – Nieuws item – Gouden

Het is hoog tijd voor versoepeling en vereenvoudiging van het regulier ontslagrecht. Bijkomend voordeel van een gelijkstelling van het ontslagrecht in en buiten faillissement is dat eventueel misbruik verleden tijd zal zijn. Het is aan de sociale partners en het kabinet om hier snel werk van te maken voordat de volgende recessie zich aandient.

‘Timing soepeler ontslagrecht slecht’ | NU – Het laatste

DEN HAAG – Het is goed dat er iets verandert aan het ontslagrecht, maar de maatregelen komen op een ongelukkig moment.

10 aspecten van het nieuwe ontslagrecht | HelloLaw

Daar is dankzij het nieuwe ontslagrecht verandering in gekomen. Eindigt je dienstverband na een procedure bij de rechtbank, dan kun je nu in hoger beroep. 8. Ketenregeling voor tijdelijke contracten Er gelden nu voor de ketenregeling andere regels, om werknemers meer zekerheid te geven over hun dienstverband. Zo wordt het laatste tijdelijke

Ontslagrecht – FNV

Het ontslagrecht bestaat uit regels die de rechten en plichten beschrijven voor werkgever en werknemer. Er zijn zowel regels voor ontslag nemen als voor ontslagen worden.

Jaap Smit, CNV: Ontslagrecht is niet het probleem – FlexNieuws

In het MKB is het vaak onmogelijk om die zieke werknemer door te betalen en daarnaast een vervanger in te huren. Dat is niet te financieren, en dus lopen zij in deze barre tijd een groot risico failliet te gaan.

Opzegverbod arbeidscontract, wanneer? – Ontslagrecht

Door ons strenge ontslagrecht geeft het UWV niet gemakkelijk een ontslagvergunning. Dat geldt zeker als er sprake is van een opzegverbod, bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *