Productschap Pluimvee en Eieren gaat op in private organisatie

[PDF]

Het Productschap Pluimvee en Eieren – edepot.wur.nl

Het Productschap Pluimvee en Eieren Jaarverslag Colofon 2010 Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) voor iedereen toegankelijk is en in samen-spraak met de private organisaties tot stand komt . PPE is een gespecialiseerde organisatie die, op basis van zijn wettelijke verant-

Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren

Het personeel, de rechten, de verplichtingen, de vermogensbestanddelen en de archiefbescheiden van het bij verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 augustus 1998 ingestelde Productschap voor Pluimvee en Eieren, gaan over naar het op grond van dit besluit ingestelde Productschap voor Pluimvee en Eieren. 4.

[PDF]

www.pve.nl De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE)

De organisatie De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) is de naam van het Gemeenschappelijk Secretariaat (GS) van het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). Het GS bestaat sinds 1993. Het bereidt beleid voor en voert het uit in opdracht van de besturen van het PVV en op stamboeken en op fokwaarde

Productschappen Vee, Vlees en Eieren – PVE [opgeheven

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) hebben beide de taak om voor de werknemers, werkgevers én overheid duurzame landbouw, duurzaamheid van de sector en ontwikkelingen in de respectievelijke sectoren te bevorderen en de concurrentiekracht te versterken.

Werk en privé Productschap Pluimvee en Eieren

In sommige bedrijven gaat het namelijk alleen maar over hard werken en is er weinig ruimte voor privé. Beïnvloeden werk en privé Productschap Pluimvee en Eieren. Natuurlijk moet je zelf ook moeite doen om de balans te houden. De volgende zaken kunnen je daarbij helpen. Stel jezelf de vraag “Waar wil ik mijn tijd aan besteden?”. Als je voor jezelf weet wat je belangrijk vindt, kun je keuzes maken en prioriteiten stellen en dat is essentieel voor een gezonde balans tussen werk en privé.

Pluimveeorganisatie in nieuwe interbranche-organisatie

Het gaat daarbij onder meer om de IKB-systemen voor eieren en pluimveevlees (IKB Ei en IKB Kip), het salmonella en campylobacter beleid, het Koppel informatiesysteem Pluimvee (KIP), diergezondheidsfonds en marktinformatie. De organisaties leggen de laatste hand aan de statuten en hebben het ministerie van EZ op de hoogte gesteld van hun voornemen.

Productschap Pluimvee en eieren. Jaarplan PDF – docplayer.nl

Salmonella in pluimveevlees en eieren minder antibioticagebruik vleeskuikens, leghennen en kalkoenen Arbeid, duurzaamheid en innovatie Taken op verzoek sector Verbeteren arbeidsomstandigheden voor alle werknemers in de pluimvee- en eiersector Afzetbevordering en voorlichtingscampagnes kip en ei Maatschappelijke acceptatie: beleidsplan

Jaarverslag Productschap Pluimvee en Eieren – PDF

Jaarverslag 2011 Productschap Pluimvee en Eieren 2 Inhoud Voorwoord PPE 3 Hoofdstuk 1 Organisatie 4 PBO 4 GS/PVE 5 Code Goed Bestuur (CGB) 6 Communicatie 8 Duurzaamheid en Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Producenten Organisatie Pluimveehouderij

En toch mis ik hier nog iets in en of dat nu een POP moet zijn of iets anders, een stem van ‘het volk’ om het zo maar eens te benoemen. Eén stem vanuit een platvorm dat alle producenten van vlees en eieren vertegenwoordigt of ze nu rood of groen kleuren.

Nepluvi neemt reclame- en promotiecampagnes over van PPE

Dat zei voorzitter Jan Odink van de Nepluvi op een bijeenkomst in Apeldoorn. De campagne ‘Kip het meest veelzijdige stukje vlees’ en ‘Kip kiplekker’ die in het verleden vanuit het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) werden gevoerd, worden overgenomen door Nepluvi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *