Participatieverklaring: Vanaf welke datum is het ondertekenen van de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de wet inburgering?

Participatieverklaring: Vanaf welke datum is het

Participatieverklaring: Vanaf welke datum is het ondertekenen van de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de wet inburgering? Naar Asielbeleid en integratie Gepland was per 1 juli 2017, maar dit is gewijzigd naar 1 oktober 2017 omdat de parlementaire behandeling meer tijd in beslag neemt dan voorzien.

Participatieverklaring: 7 vragen voor projectleider van

Tot aan de wijziging van de Wet inburgering kent het ondertekenen van de Participatieverklaring door inburgeringsplichtige vergunninghouders geen verplicht karakter. In het wetswijzigingsvoorstel is het participatieverklaringstraject beschreven als een niet vrijblijvend onderdeel van de inburgering.

Statushouders ondertekenen participatieverklaring ‘Welkom

Burgemeester De Jong: “Het gaat het erom wat je zelf doet, hier in Nederland, moet al deze vrijheden. Je wilt een bijdrage leveren aan je nieuwe land. Het ondertekenen van de participatieverklaring is een eerste stap”.

Statushouder verplicht tot tekenen participatieverklaring

Niet alleen het ondertekenen van de Nederlandse waarden is van belang, maar ook het participeren aan de samenleving. Daarbij gaat het om sociale activering (actief worden bij een vereniging of een sportclub), inburgering (taalontwikkeling), opleiding en werk.

Statushouders ondertekenen participatieverklaring ‘Welkom

Participatieverklaring. De statushouders die vandaag de participatieverklaring ondertekenen, hebben een training gehad over de kernwaarden. Er zijn praktijkvoorbeelden besproken en iedereen is uitgenodigd om na te denken over wat de kernwaarden voor hen betekenen. De ondertekening van de participatieverklaring is nu nog vrijwillig. Vanaf 1 juli 2017 wordt de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de Wet inburgering.

Zeven vragen aan Rogier Huisman, projectleider

Tot aan de wijziging van de Wet inburgering kent het ondertekenen van de participatieverklaring door inburgeringsplichtige vergunninghouders geen verplicht karakter. In het wetswijzigingsvoorstel is het participatieverklaringstraject beschreven als een niet vrijblijvend onderdeel van de inburgering.

[PDF]

HANDREIKING – ProDemos

wordt een onderdeel van het inburgeringsexamen en wordt daarin gepositioneerd als een niet vrij-blijvend beginstuk van de inburgering. 2. Vooruitlopend op de daarvoor noodzakelijke wetswijziging wordt het participatieverklaringstraject een onderdeel van het traject maatschappelijke begeleiding voor alle asielgerechtigden en hun gezinsleden.

Plan van aanpak participatieverklaring – PDF

Inrichting van het traject Het traject is een voorbereiding op het ondertekenen van de participatieverklaring. Inleiding Met ingang van 2017 is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de Wet Inburgering. Nadere informatie 2012 Juni 2013 Verslag Wet inburgering 2007 2012 Voor u ligt een verslag van de Wet inburgering

Inburgering van nieuw- en oudkomers | Gemeente Leiden

Dit is wel verplicht. Participatieverklaring. Een verplicht onderdeel van uw inburgering is de participatieverklaring. De gemeente voert dit participatieverklaringstraject uit. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de gemeente. Tijdens het participatietraject maakt u kennis met de rechten, plichten en waarden van de Nederlandse samenleving.

Klaargestoomd voor tekenen participatieverklaring | De

Het ondertekenen van de participatieverklaring wordt doorgaans met enig ritueel omgeven. ‘Daar maken we een mooie ceremonie van, met hapjes en aanwezigheid van de wethouder en de burgemeester’, is bijvoorbeeld het voornemen van de gemeente Houten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *