Benoeming opvolger voor wethouder De Lange

Benoeming opvolger voor wethouder De Lange – raad.zutphen.nl

Benoeming opvolger voor wethouder De Lange. Onderwerp Benoeming opvolger Overlegvormen. brondocumenttitel; Raad: Forum: Technisch Blok: Presidium

Wethouderspluche is gewild: 9 kandidaten voor opvolging

De voltallige gemeenteraad moet vervolgens formeel beslissen over de benoeming. ‘Geen opvolger voor wethouder Van Engelshoven’ Lees meer. PREMIUM. De lange mars naar het Binnenhof Lees meer.

Sven de Langen (30) volgt Hugo de Jonge op als wethouder

Sven de Langen wordt voorgedragen als opvolger van wethouder Hugo de Jonge in Rotterdam. De Jonge wordt minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het nieuwe kabinet van Rutte.

Nieuwe portefeuilleverdeling college van B&W | Gemeente

Op 6 september is Barbara Jonk-de Lange benoemd tot wethouder. Hiermee is het college van burgemeester en wethouders weer op volle sterkte na het vertrek van Han Hefting. Met de benoeming van Jonk-de Lange heeft het college ook gelijk een nieuw besluit genomen over de portefeuilleverdeling.

Barbara Jonk benoemd tot wethouder | Gemeente Beemster

De gemeenteraad heeft mevrouw B.A.C. (Barbara) Jonk-de Lange op 6 september benoemd tot wethouder namens de Beemster Polder Partij. Mevrouw Jonk is hiermee de opvolgster van de heer G.H. (Han) Hefting.

Keert Fakkers terug in raadsbankje? | Moerdijk | bndestem.nl

Op de agenda voor de raadsvergadering van donderdagavond stond aanvankelijk als punt na de benoeming van Van Dorst als nieuwe wethouder ook de benoeming van een nieuw raadslid. Maar dit agendapunt

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Dordrecht

En alle lof voor de keuze die in Papendrecht is gemaakt met Aart-Jan Moerkerke als mede-initiator en wethouder van Leefbaar Capelle, de eventuele keuze voor Piet Sleeking in Dordrecht zou nog authentieker en meer een hart onder de riem van localo’s zijn.

Sven de Langen opvolger Hugo de Jonge als wethouder in

Sven de Langen wordt komende maandag voorgedragen als nieuwe wethouder voor Onderwijs, Jeugd en Zorg in Rotterdam. Dat heeft de Rotterdamse CDA-fractie laten weten aan RTV Rijnmond.

Nederlandse Grondwet – Artikel 30: Benoeming troonopvolger

Indien bij overlijden van de Koning of bij afstand van het koningschap een opvolger ontbreekt, worden de kamers ontbonden. De nieuwe kamers komen binnen vier maanden na het overlijden of de afstand in verenigde vergadering bijeen ten einde te besluiten omtrent de benoeming van een Koning.

Wethouder Martijn Bilars en gemeenteraadslid Hans Knapp

De gemeenteraad ging daarna unaniem akkoord met de benoeming van Martijn Bilars, de huidige fractievoorzitter van de VVD en al 10 jaar lid van de gemeenteraad, als de nieuwe wethouder voor Noordwijkerhout en opvolger van nu oud-wethouder Knapp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *