Wijziging Verordening ruimte ivm plan Herziening Bosscheweg 80: De Groene Poort, Boxtel: Regels

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Herziening

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Herziening Bosscheweg 80: De Groene Poort, Boxtel Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten.

Buitengebied 2011, herziening Bosscheweg 80: De Groene Poort

Buitengebied 2011, herziening Bosscheweg 80: De Groene Poort Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken.

[PDF]

1 8 NOV 2016 – boxtel.nl

6/13 Wijziging Verordening ruimte ivm plan Herziening Bosscheweg 80: De Groene Poort, Boxtel (vastgesteld) onderbouwd dat aan de regels behorend bij een verzoek om wijziging van de ecologische hoofdstructuur op verzoek voor kleinschalige ingrepen wordt voldaan.

GEMEENTE BOXTEL 1 8 NOV PDF – docplayer.nl

De “Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Herziening Bosscheweg 80: De Groene Poort, Boxtel” treedt met ingang van de dag na plaatsing van het wijzigingsbesluit in het Provinciaal Blad in werking.

[PDF]

Wijzigingen van de regels zijn opgenomen in de besluiten van

Wijzigingen van de regels zijn opgenomen in de besluiten van: Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Woensdrecht Wijziging Verordening ruimte ivm plan Herziening Bosscheweg 8 0 De Groene Poort, Boxtel NL.IMRO.9930.wijzvr14g0757DGrPo-va01

deegree 3 WMS – afnemers.ruimtelijkeplannen.nl

none none application/vnd.ogc.wms_xml image/png image/png; subtype=8bit image/jpeg image/gif image/tiff image/x-ms-bmp application/vnd.ogc.gml text/plain text/html

Full text of “Maatschappij-belangen”

Search the history of over 339 billion web pages on the Internet.

BEGROTING 2019 – oisterwijk.nl

Paragraaf Verbonden partijen ..80 Paragraaf Lokale heffingen..86 Financiële begroting We hebben de ambities van het raadsprogramma verwerkt in een concreet en grotendeels meetbaar uitvoeringspakket.

Onderwerp Zienswijze naar aanleiding van ontwerp

Verder verzoekt ons college om in aansluiting op de eerder door de gemeente vastgestelde gebiedsvisie Poort van Heusden, de kleine groene gebieden zoals die zijn aangegeven in figuur 4 (rood omcirkeld) te onttrekken aan de EHS. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss vastgesteld

Trefwoorden-index – Heemkundekring Boxtel | manualzz.com

Search among more than 1.000.000 user manuals and view them online in .pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *