D66 Amsterdam over mantelzorg

D66 Amsterdam over mantelzorg

D66 wil concrete plannen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten. Mantelzorg voor familie of bekenden is zwaar en moet je soms kunnen overdragen.

Mantelzorg – haarlemmermeer.d66.nl

Mantelzorg. Door de hervormingen in het sociale domein zorgen steeds meer mensen voor elkaar. Mantelzorgers zijn daarbij onmisbaar. Veel mantelzorgers zorgen langdurig voor hun naasten en trekken vaak te laat aan de bel.

D66 blijft zich inzetten voor mantelzorgers | D66 in Amsterdam

D66 Amsterdam wil goede zorg die betaalbaar is voor iedereen. Keuzevrijheid staat hierin centraal. Iemand moet zelf kunnen kiezen welke zorg het beste bij hem of haar past.

Mantelzorg – Delft – delft.d66.nl

Mantelzorg. Veel zorg vindt plaats binnen de kring van familie, vrienden en buren. Vaak verlenen mensen die zorg naast hun al drukke leven. Die geleverde mantelzorg verdient meer waardering en ondersteuning.

Mantelzorg – D66 Pijnacker-Nootdorp

Mantelzorg. D66 vindt mantelzorgondersteuning cruciaal voor de decentralisatie van zorg. D66 gaat ervan uit dat mensen die zorg nodig hebben eerst een beroep zullen doen op familie en vrienden (mantelzorgers) en kennissen (informele zorg).

Mantelzorg – D66 krijgt het voor elkaar.

Mantelzorg. Mantelzorgers zijn onmisbaar. Er moet goed voor hen gezorgd worden. D66 pleit voor voortzetting van de mantelzorgwaardering. Ook moeten mantelzorgers letterlijk op adem kunnen komen, door hen frequent te ontzorgen (zorgrecreatie).

Mantelzorg – oosterhout.d66.nl

Mantelzorg. Door de terugtrekkende overheid zal de groep mantelzorgers de komende jaren naar verwachting groeien. Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om te zorgen, maar lopen tegen allerlei knelpunten aan.

Mantelzorg – D66 Oegstgeest

Om de zorg betaalbaar te houden is mantelzorg van onschatbare waarde. Vrijwilligers moeten op ondersteuning van de gemeente kunnen rekenen.

Mantelzorg: gewoon en bijzonder tegelijk – amsterdam.nl

Deze pagina gaat over hulp en ondersteuning voor mantelzorgers.

[PDF]

Partijprogramma’s politieke partijen over mantelzorg

Partijprogramma’s politieke partijen over mantelzorg Per partij geven we een korte omschrijving van de visie op mantelzorg in de samenleving, de visie op D66 gaat de verkiezingen in met het programma: ‘samen sterker – kansen voor iedereen’. Het is vooral gericht op onderwijs, schone groei, banen, pro-Europa en actief publiek leiderschap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *