Deel woningcorporaties laat energiezuinige ambitie los

Corporaties in een spagaat tussen ambities en mogelijkheden

Verder is er ook de ambitie om met nieuwbouw in de sociale huursector het woningtekort te bestrijden. In de Woonagenda van Aedes is de ambitie opgenomen om aan het einde van de kabinetsperiode uit komen op 34.000 nieuwe sociale huurwoningen.

[PDF]

Strategische Agenda 2017 – 2019

Energiezuinige en duurzame woningen Woningcorporaties hebben de ambitie om aan de basis van innovaties te staan. Dat betekent open staan voor vernieuwing: je voortdurend Het laatste ledenonderzoek laat zien dat belangenbehartiging een belangrijk speerpunt blijft en dat meer leden daarbij betrokken willen worden. Er is ook behoefte aan

[PDF]

Handleiding praktijkvoorbeelden Stakeholderbetrokkenheid

een aanzienlijk deel van de woningcorporaties in de huidige praktijk. Deze corporaties zijn namelijk hebben primair de ambitie om de omgang met stakeholders lonend te laten zijn voor de reputatie en Zonder deze los te kunnen en willen zien van de andere categorieën.

‘Woningcorporaties bouwen jaarlijks 34.000 woningen’ | NU

Dit blijkt donderdag uit de Woonagenda 2017-2021 van de vereniging van woningcorporaties Aedes. Meer bouwen noemt de vereniging als ambitie. Meer bouwen noemt de vereniging als ambitie.

Bonte mix corporaties zoekt geld voor energiezuinige, spik

Het laat zich raden dat de corporaties met de grootste renovatieopgaven niet altijd degenen zijn die het best in de slappe was zitten. Uit het onderzoek van Finance Ideas blijkt dat de corporatie met de grootste renovatieopgave meer dan 1 miljard euro moet investeren om aan de doelstelling te kunnen voldoen.

[PDF]

Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING

Figuur 2 laat zien dat in C of D-label en het is een flinke ambitie om deze substantieel te verbeteren. In het energieconvenant van juni 2012 heeft Een energiezuinige woning van 250 m2 verbruikt zo toch meer energie dan een kleinere minder energiezuini-ge woning van 100 m2. Ook kunnen energiezuinige gebou-

Het lot van de Scheefhuurders – deel 2 – Bewonersgroep

De partijen spreken van “een gebrek aan ambitie” op het gebied van nieuwbouw voor het laag- en middensegment. Gemeenteraadslid Rajesh Ramnewash van de PvdA zegt in de Telegraaf dat de stad niet alleen “voor yuppies” is.

[PDF]

Integraal risicomanagement bij woningcorporaties

los staat van reguliere strategische, tactische en operationele sturing, beheersing en verantwoording van de corporatie. Hierbij moet naast het ambitieniveau gekeken worden naar de kosten van het realiseren van deze ambitie. Het mag Een deel van de strategische risico’s laat zich vertalen in scenario’s waarmee in de formulering van

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *