Zeist legt groene parkeerplaatsen aan

Schermerslaan | Zeist

Aan de Schermerslaan – naast het appartementengebouw dat bekend staat als voormalige ‘Zusterflat’ – wil de eigenaar een nieuw appartementengebouw realiseren. Het gaat om ruim 50 kleine sociale huurappartementen van circa 30 m2.

Groene Kaart | Zeist

Binnen de gemeentegrens van Zeist geldt: in de groene delen moet u (in veel gevallen) een kapvergunning aanvragen ; in de overige delen hoeft u géén kapvergunning aan te vragen; Particuliere bomen zijn bomen op eigen grondgebied van inwoners of bedrijven. Gemeentelijke bomen zijn bomen in de openbare ruimte.

College legt programma Zeist Duurzaam voor aan de Raad

College legt programma Zeist Duurzaam voor aan de Raad 15 september 2011 gemeentelijk beleid duurzaamheid Het College van B&W van gemeente Zeist heeft enthousiast gereageerd op het programma Zeist Duurzaam en legt het voor aan de gemeenteraad.

Donkerelaan | Centrum Zeist Vernieuwt

In totaal blijven 22 parkeerplaatsen behouden. We zijn van plan om de parkeerplaatsen met elektrische oplaadpunten te verplaatsen naar het parkeerterrein aan de Kerkweg (achter de Groene Winkel). Busroute. De aanpassing van de parkeerplaatsen is ook nodig om de straat geschikt èn verkeersveilig te maken voor de bus.

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden – parkeerbeheer

Zeist legt groene parkeerplaatsen aan. In Nijmegen leent de fietsenstalling buggy’s uit. Lees verder. Bovenop de nieuwe tramremise in Rotterdam komt een parkeerdek voor vijfhonderd auto’s. Dit is efficiënt ruimtegebruik. Aan de parkeergarage Westblaak te Rotterdam komt de grootste groene gevel van Europa.

[PDF]

de Eigentijds wonen in een groene omgeving Grift voor nu

voor ontmoeten en voldoende parkeerplaatsen. Ook woont u hier dichtbij doorgaande routes naar Zeist Centrum en verschillende ontsluitingswegen. Het uitzicht delen met libellen en vlinders De Grift staat op de oever van de Biltse Grift, hier dankt het ook zijn naam aan. De nieuwe naam voor Flat 40 is gekozen door de bewoners van de wijk.

Energieneutrale parkeergarage Driebergen-Zeist – Aan de

Aan de Stegge Twello en Continental Car Parks hebben een installatie-concept ontwikkeld welke op basis van normaal gebruik in combinatie met een hoog comfort- en veiligheidsniveau over het gehele jaar evenveel energie opwekt als dat het verbruikt.

Stationsgebied Driebergen-Zeist – arcadis.com

Driebergen-Zeist – Het stationsgebied Driebergen-Zeist wordt grondig vernieuwd. Station en omgeving veranderen van verkeersknelpunt in een compact, veilig en duurzaam OV knooppunt. De overweg zorgt niet langer voor files en onveilige situaties. Het spoor krijgt meer capaciteit en er zijn meer fietsenstallingen en parkeerplaatsen.

Na blauwe en groene heb je hier nu ook gele parkeerplaatsen

Groen, blauw en nu ook geel. Parkeervakken hebben in Kortrijk al drie kleuren. De gele dienen nu voor bewonersparkeerplaatsen. Het systeem trad maandag in voege. Op de Kortrijkse wijk Overleie

Van hittestress en wateroverlast naar groene

Groene parkeerplaatsen zorgen voor een betere afwatering en de vele blinde muren kunnen een natuurlijk karakter krijgen met klimplanten en insectenhotels voor bijen en vlinders.” Mark van Mast vult aan: “We hebben een kale ruimte aan de kop van de havenarm bij de Duurstedeweg, waar alleen een bankje staat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *