Verzuim ggz stijgt naar hoogste punt in drie jaar

Verzuim ggz stijgt naar hoogste punt in drie jaar – Zorgvisie

Verzuim ggz stijgt naar hoogste punt in drie jaar Het verzuimpercentage is in het tweede kwartaal gestegen van 4,91 in 2016 naar 5,46 in 2017. Niet eerder was het verzuimpercentage zo hoog in de afgelopen drie jaar.

Verzuim en verloop in zorgsector stijgen naar alarmerend

Drie behandelcentra hebben een ziekteverzuim boven de 10% in 2017 (in 2016 één instelling). In geestelijke gezondheidzorg (GGZ) instellingen geven de verloop- en verzuimpercentages aanleiding tot zorg, stellen de onderzoekers. “Het verzuim is de afgelopen vijf jaar niet zo hoog geweest. Daarnaast ligt het verloop ruim boven het gemiddelde.

in de media – red de kinder- en jeugdpsychiatrie

Geld is op. http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gemeentelijke-geldpot-jeugdzorg-leeg.9571330.lynkx . In 2014 is alle ellende van de huidige jeugdzorg al

Door toenemend verloop en verzuim wordt zoektocht naar

Door toenemend verloop en verzuim wordt zoektocht naar zorgpersoneel ‘vechtmarkt’ Zorgmedewerkers waren het afgelopen jaar vaker ziek en verlieten ‘alarmerend’ vaak hun werkgever. Het maakt de toch al problematische situatie op de arbeidsmarkt nog penibeler en leidt tot een ‘vechtmarkt’ in de strijd om geschikt personeel.

Verzuimpercentage , hoogte, voorbeeld, kosten, gevolgen

Verzuim ggz stijgt naar hoogste punt in drie jaar – Zorgvisie Vrijdag 15-09-2017 – Het verzuimpercentage is in het tweede kwartaal gestegen van 4,91 in 2016 naar 5,46 in 2017. Niet eerder was het verzuimpercentage zo hoog in de afgelopen drie jaar.

Nieuwsartikelen – Matchpartner-reintegratie

Verzuim door fysieke (over)belasting op het werk levert de BV Nederland een kostenpost van maar liefst 1,1 miljard euro per jaar op. Daarmee is het na werkstress de grootste oorzaak van werkgerelateerd verzuim.

[PDF]

Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2018 – ey.com

naar 1% in 2016 een duidelijke aanwijsbare oorzaak had (nabetaling van onregelmatigheidstoeslag) is de herstelbeweging in 2017 groter dan het drukkende effect van die nabetaling.

Het ziekteverzuim in de ggz loopt verder op – vhp-zorg.nl

Het ziekteverzuimpercentage is in het eerste kwartaal in de ggz gestegen van 6,15 in 2016 naar 6,36 in 2017. Niet eerder was het verzuimpercentage zo hoog in de afgelopen drie jaar. Langdurig verzuim De stijging van het verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door het langdurig verzuim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *