Campagne Alzheimer Nederland: ‘Herken dementie op tijd’

Campagne Alzheimer Nederland: ‘Herken dementie op tijd

Alzheimer Nederland start vandaag de landelijke campagne ‘Herken dementie op tijd’. Het doel van deze actie is om dementie in een vroeg stadium te leren herkennen, zodat er snel gerichte zorg op gang komt voor zowel de patiënt als zijn naaste omgeving.

Campagne dementievriendelijk Nederland van start

De campagne waarvoor Van Rijn het startschot gaf is een gezamenlijk initiatief van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en Alzheimer Nederland en is onderdeel van het Deltaplan Dementie. Tot 2020 is hier door VWS een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld.

Herken dementie op tijd – ontwerppartners.nl

Alzheimer Nederland start voorlichtingscampagne dementie Dementie is de verzamelnaam voor stoornissen waarbij de hogere verstandelijke vermogens achteruit gaan. De eerste verschijnselen van dementie kunnen nauwelijks opvallen, omdat ze subtiel zijn of bewust worden verborgen. Toch is het erg belangrijk alert te zijn op de signalen van dementie.

Symptomen van dementie | Alzheimer Nederland

Een kenmerk van dementie is dat het moeilijker wordt om een gesprek te volgen. De persoon kan midden in een gesprek stoppen met praten en vergeten hoe hij verder moet. Of hij herhaalt wat hij daarvoor al zei.

Start publiekscampagne: herken dementie op tijd | TROUW

Met de publiekscampagne ’Herken dementie op tijd’ hoopt patiëntenvereniging Alzheimer Nederland patiënten en hun omgeving, maar ook huisartsen wakker te schudden: sluit de ogen niet voor de

Alzheimer-campagne van start – adformatie.nl

Alzheimer Nederland start maandag 4 juni de landelijke publiekscampagne ‘Herken dementie op tijd’.

Eerste signalen dementie: herken ze op tijd | Zuster Jansen

Eerste signalen dementie: herken ze op tijd. In een ander Leefwijzer-artikel noemden we al even kort de verschijnselen van dementie, en legden we vooral uit waarom het zo belangrijk is dat er op tijd een diagnose gesteld wordt. Wanneer u zeker weet dat u te maken heeft met dementie of Alzheimer, kunt u een (behandel)plan realiseren voor uw toekomst en steun zoeken wanneer dat nodig is.

8.6/10(50)

Dementie verschijnselen: herken dementie op tijd

Dementie is niets om je voor te schamen en als je er wat relativerend mee omgaat, kunnen ook je gasten of je omgeving er beter op inspelen. Laat heet vooral geen halszaak worden of de stemming bederven. Emotionele incontinentie. Een ander verschijnsel van dementie of een symptoom van dementie, zoals het ook wel genoemd wordt is emotionele incontinentie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *