Standpunt: refoulement

Standpunt: refoulement | VluchtelingenWerk Nederland

Beoordeel het refoulement-risico in een zorgvuldige procedure en op actueel landenbeleid dat is gebaseerd op verschillende bronnen waaronder actuele rapporten van mensenrechtenorganisaties en UNHCR.

Francken: “Wat is standpunt sp.a nu over push-backs?”

Het standpunt van Crombez zorgde voor enig meningsverschil binnen de Vlaamse sociaaldemocratische partij. Conventie van Genève Hierop repliceert Segers dat de sp.a tegen de schending van het ‘non-refoulement’- beginsel is.

[PDF]

STANDPUNT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN: EEN NIEUWE

is het ‘principe van non-refoulement’ zoals vastgelegd in de Conventie van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen. 5 Lidstaten mogen dus mensen die aan hun grenzen staan niet zomaar tegenhouden en terugsturen als deze mensen internationale bescherming

[PDF]

Standpunt over de drama’s in de Middellandse Zee, een

Standpunt over de drama’s in de Middellandse Zee, een benadering vanuit de mensenrechten – April 2015 Mensen voor grenzen – Bescherming voor grensbewaking Sinds januari 2015 lieten niet minder dan 1.550 mensen het leven toen ze de Middellandse Zee overstaken, op zoek naar een veilig onderkomen of een beter leven.

Law. Vancraeyenest (@lawrencevc) | Twitter

The latest Tweets from Law. Vancraeyenest (@lawrencevc). Bestuurslid @Jongnva | Coördinator Cel Lokaal Beleid @de_NVA | Berichten op dit profiel geven niet noodzakelijk de mening of het standpunt van de N-VA weer. Edegem, Vlaanderen

Vreemdelingenrecht.com – het weblog: Uitspraak

Daar komt bij dat verweerder zich ter zitting terecht op het standpunt heeft gesteld dat niet aannemelijk is gemaakt dat voormelde passage van toepassing is op eiser. De Litouwse autoriteiten hebben immers met het akkoord van 20 juli 2016 expliciet gegarandeerd eisers asielaanvraag in behandeling te nemen conform artikel 2 van de Dublinverordening.

Juridische begrippen | Rechtspraak

Mondelinge toelichting op het in het geding ingenomen standpunt. Pluk-ze Populaire benaming voor de maatregel die inhoudt dat tijdens of na een strafproces het financiële voordeel wordt afgenomen dat men heeft verkregen door het plegen van een strafbaar feit.

[PDF]

“Safe countries of origin”: A safe concept?

The concept of “safe countries of origin” has been a controversial part of the debate on the European Union (EU) Respect for the non-refoulement principle; and (d) Provision for a system of effective remedies against violations of those rights and freedoms.

Stilte rond het akkoord van Marrakesh – Doorbraak.be

Wie de staatssecretaris hoort praten over ‘push-backs’ waarmee hij ‘refoulement’ bedoelt, moet in gedachten houden dat hij zelf teksten ondertekent die een dergelijke aanpak onmogelijk willen houden.

Artikel 1F Vluchtelingenverdrag – Wikipedia

Standpunt VluchtelingenWerk Nederland Kort voor voorgenoemde hoorzitting had VluchtelingenWerk Nederland op 1 september 2008 de Tweede Kamer een position paper aangeboden over de problematiek rond de toepassing van “1F”.

Formulering en  ·

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *