Mogelijke neurotoxische effecten van GHB

[PDF]

Mogelijke neurotoxische effecten van GHB – rivm.nl

Mogelijke neurotoxische effecten van GHB Sinds enkele jaren neemt het recreatieve gebruik van GHB toe. In dezelfde periode werd duidelijk dat GHB veel verslavender is dan tot nog toe gedacht. Als GHB niet vaak en in lage doseringen wordt gebruikt, is weinig toxiciteit van

Mogelijke neurotoxische effecten van GHB – RIVM

De drug GHB (gammahydroxyboterzuur) is zeer verslavend. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daarom gevraagd te onderzoeken of deze drug schadelijk is voor de hersenen.

Mogelijke neurotoxische effecten van GHB – Webbased

GHB-gebruikers hebben moeite met het innemen van de juiste dosering vanwege de variatie in GHB-concentratie van de aangeboden vloeibare drug. Het gevolg is dat GHB-gebruikers regelmatig te veel GHB innemen, zodat ze tijdelijk in coma raken (‘out gaan’).

Autoren:Van Amsterdam Jgc · T Brunt · R Niesink · A Opperhuizen · Van Den Brink W · GboÜber:Cognition · Neurotoxicity · Coma

Mogelijke neurotoxische effecten van GHB – CORE

GHB users have difficulty taking the right dose because of the variation in GHB concentration of the liquid drug offered. The result is that GHB users regularly take too much GHB, so that they temporarily go into a coma (‘go out’).

Mogelijke neurotoxische effecten van GHB. RIVM rapport

1 Mogelijke neurotoxische effecten van GHB RIVM rapport /2012 J.G.C. van Amsterdam T. Brunt R. Niesink A. Opperhuizen W. van den Brink. 2 Mogelijke neurotoxische effecten van GHB RIVM Rapport /2012. 3 Colofon RIVM 2012 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: ‘Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de titel van de publicatie en het

[PDF]

Cognitieve schade door intensief gebruik en overdoses van ghb

Onderzoek naar de mogelijke neurotoxische effecten op lange termijn, bijvoorbeeld door bestudering van blijvende effecten op cognitieve functies bij ghb-gebruikers en ex-gebruikers lijkt nuttig.

Cognitive impairment due to intensive use and overdoses of

 ·

Onderzoek naar de mogelijke neurotoxische effecten op lange termijn, bijvoorbeeld door bestudering van blijvende effecten op cognitieve functies bij ghb -gebruikers en ex-gebruikers lijkt nuttig.

Tijdschrift voor Psychiatrie – Cognitieve schade door

Onderzoek naar de mogelijke neurotoxische effecten op lange termijn, bijvoorbeeld door bestudering van blijvende effecten op cognitieve functies bij ghb-gebruikers en ex-gebruikers lijkt nuttig. trefwoorden cognitie , gamma-hydroxyboterzuur , geheugen , GHB , neurotoxiciteit , ‘party drugs’ , recreatieve drugs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *