Afwijken minimum-cao niet toegestaan

Afwijken minimum-cao niet toegestaan – XpertHR Actueel

Een bedrijf dat werknemers tijdelijk een deel van het overwerk niet uitbetaalt wegens bedrijfseconomische malaise wordt door de rechter op de vingers getikt. Ook al waren de werknemers ‘vrijwillig’ akkoord gegaan, afwijken ten nadele van werknemers mag niet bij een minimum-cao.

Afwijken van de cao mag niet zomaar | Redactie HR Rendement

Afwijken van de cao mag niet zomaar 22 augustus 2013 Door redactie Is er op uw organisatie een minimum-cao van toepassing, dan mag u alleen in het voordeel van de werknemer hiervan afwijken.

Afwijken van standaard-cao mag zelfs niet als het beter is

Sep 19, 2018 · Er zijn twee soorten cao’s: standaard- en minimum-cao’s. Van standaard-cao’s mag in de regel niet worden afgeweken. Van minimum-cao’s kan alleen in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Als partijen toch een afwijking willen van een standaard-cao, dan moeten ze ervoor zorgen dat wat zij willen regelen, niet al geregeld is in de cao.

Afwijken van CAO is niet toegestaan | HelloLaw

Afwijken van een standaard-CAO is niet toegestaan, zelfs niet als dat voor de werknemer goed uitpakt.

Mag mijn werkgever afwijken van een cao? – DAS

 ·

Er zijn twee soorten cao’s, namelijk de standaard-cao en de minimum-cao. Vaak is in de cao terug te vinden wat voor soort cao het betreft. Van een standaard-cao mag een werkgever op geen enkele wijze afwijken. Elke afwijkende voorwaarde is niet geldig.

Heeft u een minimum- of standaard-cao – Rendement

Minimum-cao: de meeste cao’s zijn minimum-cao’s. In de arbeidsvoorwaarden mag niet in het nadeel van de werknemer worden afgeweken van de cao, maar wel in zijn voordeel. Zo liggen de lonen in de praktijk vaak hoger dan die in een minimum-cao zijn afgesproken.

[PDF]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

• minimum cao’s o minimum o impliciet minimum, • cao’s met een combinatie van minimum – en standaardbepalingen, en Hiervan afwijken is niet toegestaan. Een minimumbepaling is van toepassing op alle werkgevers en werknemers. Er mag alleen van

Individuele afspraken wijken voor cao afspraken

Afwijken van een cao ten nadele van een werknemer is in dat geval niet toegestaan. Een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die strijdig is met een cao door welke zij zijn gebonden is nietig.

Wanneer ben je gebonden aan een cao? | Zakelijk: Juridisch

Is het een standaardcao, dan is afwijken niet toegestaan. Een eerste vraag is eigenlijk of de cao wel van toepassing is? In eerste instantie dient een cao te voldoen aan de omschrijving van de wet en dient het te voldoen aan de eisen van inwerkingtreding.

Standaard-cao en minimum-cao: de verschillen – Werkwacht

Wel/niet afwijken van de cao. Er zijn 2 verschillende cao’s. Dat zijn de standaard-cao en minimum-cao. Het soort cao bepaalt of de werkgever van de cao mag afwijken. Bij een minimum-cao mag de werkgever andere afspraken met jou maken dan in de cao staan. De regel is dat het verschil altijd beter voor jou is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *