2018: Het jaar van de nieuwe privacyregels van de AVG!

2018: Het jaar van de nieuwe privacyregels van de AVG! | VNG

Op 25 mei 2018 is het zover: vanaf die datum zijn gemeenten wettelijk verplicht aan de nieuwe privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Dit betekent dat u op 25 mei wettelijk verplicht bent om ten minste aan de onderstaande zes AVG-maatregelen te voldoen.

2018 wordt het jaar van de nieuwe privacyregels van de AVG

Op 25 mei 2018 is het zover: vanaf die datum zijn gemeenten wettelijk verplicht aan de nieuwe privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

2018: Het jaar van de nieuwe privacyregels van de AVG

2018: Het jaar van de nieuwe privacyregels van de AVG Den Haag, 09 Februari 2018 /EZPress/ – Op 25 mei 2018 is het zover: vanaf die datum zijn gemeenten wettelijk verplicht aan de nieuwe privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

AVG: Zin en onzin van de nieuwe privacyregels

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), waarin de nieuwe privacynormen zijn vervat en die per 25 mei 2018 van kracht wordt, is omvangrijk en gedetailleerd. Bovendien is er slechts een beperkte schriftelijke toelichting voorhanden.

Dit moet je weten over de nieuwe Europese privacyregels

In het voorjaar van 2016 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De wat? De nieuwe Europese privacyregels, zeg maar.

AVG | De bewaartermijn van personeelsgegevens | Randstad

Mocht het u zijn ontgaan: per 25 mei 2018 zijn de nieuwe Europese privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op die datum vervalt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) .

De gevolgen van de nieuwe privacyregels (AVG) voor

Het is voor u essentieel om op de hoogte te zijn van de gewijzigde eisen en hoe u daar in de praktijk mee om moet te gaan. In één middag wordt u op de hoogte gebracht van de gevolgen van de nieuwe privacyregels.

AVG – Europese privacywetgeving | Autoriteit Persoonsgegevens

Rechten van betrokkenen. Door de AVG zijn de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid. Zij hebben bijvoorbeeld het nieuwe recht op dataportabiliteit.

Algemene informatie AVG | Autoriteit Persoonsgegevens

In het uitgebreide AVG-dossier op de website van de AP vindt u nog veel meer informatie over het hoe en waarom van de nieuwe regels. U kunt de AP bellen met algemene vragen over de AVG. De AP geeft op uitnodiging en in overleg presentaties aan brancheorganisaties en andere georganiseerde samenwerkingen.

Privacywet 2018: voorkom een boete & start nu met deze 7

Maar ik vrees dat het overgrote deel van de ondernemingen onvoldoende beseft dat de wet al bijna een jaar geleden is aangekondigd (april 2016) en in mei 2018 van kracht is. Dat is dichterbij dan de meeste mensen zich realiseren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *