Na twee jaar is er weer een cao ggz

Na twee jaar is er weer een cao ggz – Zorg+Welzijn

Na twee jaar is er weer een cao ggz Bezuinigingen en flinke onenigheid tussen werkgevers en vakbonden over reparatie van het wachtgeld na ontslag hebben geleid tot een vertraging van twee jaar. In de nieuwe cao ggz is een loonsverhoging van 1,75% in 2015 en 1,25% in 2016 afgesproken.

Onderhandelingsresultaat Cao GGZ – GGZ Nederland

GGZ Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU ’91 en FBZ hebben vannacht na twee jaar onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao ggz. De nieuwe cao loopt tot 1 maart 2017. Er is een loonsverhoging afgesproken van 1,75% in 2015 en nogmaals 1,25% in 2016. In 2016 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met een 0,5%. Daarnaast ontvangen de medewerkers in de ggz tweemaal een eenmalige uitkering, van 0,5% en 0,3%.

Cao’s in zorg en welzijn – Zorg+Welzijn

Na twee jaar is er eindelijk weer een cao ggz. Looptijd: 1 juli 2015 tot 1 maart 2017. Loonontwikkeling: Sinds 2013 hebben medewerkers in de GGZ geen loonsverhoging meer gehad. In de nieuwe cao ggz is een loonsverhoging van 1,75% in 2015 en 1,25% in 2016 afgesproken.

FNV sluit onderhandelingsresultaat cao ggz – FNV

Beste onderhandelaars, een zeer matig resultaat als je ziet dat er over een periode van 5 jaar, 20 maanden geen cao en 2 jaar deze nieuwe betekent 0.8 % per jaar. Met een gemiddelde inflatie van 1,6%/jaar zijn we dus er 4% structureel op achteruit gegaan! En dat is dus blijvend.

Voor het eerst in twee jaar meer asielzoekers in

Na een dalende trend van twee jaar is het aantal asielzoekers dat in Nederlandse azc’s verblijft weer gestegen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen maanden tweeduizend flexibele slaapplekken vrijgemaakt.

Onderhandelaarsakkoord cao GGZ – Ambtenarensalaris.nl

29 mei 2017 – Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao GGZ. Resultaat is onder andere een structurele loonsverhoging van ruim 3,5 procent en twee keer een eenmalige uitkering van 0,5 procent. Ook wordt niet-uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over de vakantie-uren 2013 – 2015 alsnog gecompenseerd.

De opbouw en het verjaren van vakantiedagen na twee jaar

In de toepasselijke cao GGZ was opgenomen dat de werknemer die geen recht meer op loon heeft vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, nog wel recht heeft op vakantie, maar naar het oordeel van de kantonrechter betekent dit echter niet dat er over die dagen ook loon verschuldigd is. Dit oordeel is logisch en lijkt mij dan ook volkomen juist.

Nieuwe cao ggz: loonsverhoging en verminderde werkdruk

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft een nieuwe cao voor de ongeveer 90.000 werknemers. Werknemers krijgen dit jaar een loonsverhoging van 1,35 procent en nog eens 1,6 procent erbij in 2018.

Functieschaal ggz en salarisonderhandeling – Viva Forum

Nov 06, 2016 · Ik werk twee jaar in de jeugd ggz en nog twee jaar ervaring in werken met psychiatrische problematieken. Zit nu in aanloopschaal 44 en ga volgende maand naar 45. Mijn nieuwe werkgever schaalt in op functiegroep 50 van de ggz cao.

D Verlof – ggznederland.nl

f. het voorbereiden van een in het opleidingsreglement of de opleidingsregeling aangegeven examen van een inservice-opleiding of van een aangegeven examen in de opleidingsovereenkomst voor een duale opleiding als genoemd in H 8 Leerlingen onder A.1: maximaal 4 halve vrije dagen of 2 vrije dagen per jaar direct voorafgaand aan het examen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *