‘Het sociale systeem rond de cliënt moet mee de instelling in’

‘Het sociale systeem rond de cliënt moet mee de instelling

‘ Het sociale systeem rond de cliënt moet mee de instelling in’ Een gesprek met Marjolein Brüning, directeur klantgroep Ouderen bij Vivium, maakt snel duidelijk waarom ze per 1 september mag toetreden tot de raad van toezicht van Coloriet voor de kwaliteitscommissie.

[PDF]

1 Inleiding – Profi-leren

• de sociale structuur van het systeem moet in kaart gebracht worden: wie zijn er bij de cliënt betrokken, wat wil iedereen bijdragen, waar en bij wie kan de cliënt ondersteu- ning halen en welke ondersteuning kan dat zijn;

[PDF]

De instelling als sociaal systeem – springer.com

32 Hoofdstuk 2 · De instelling als sociaal systeem 2 systeem streeft doelen na die gelegen zijn in die buitenwereld, door het werk van de medewerkers binnen het sociale systeem. 2.2 De keten van input, transformatie, output en feedback De wisselwerking tussen een actief mechanisme en zijn omgeving wordt bestu-deerd in de systeemleer.

[PDF]

Leeswijzer Netwerkscan Cliëntsysteem – invoorzorg.nl

Stap 3: Beoordelen van de kwaliteit van het bestaande sociale netwerk. Samen met de cliënt neem je het eindresultaat door. Het is aan de cliënt of hij doelen aan de hand van de netwerkscan Cliëntsysteem wilt maken. Jij als hulpverlener kan hierin wel tips en adviezen geven.

[PDF]

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ – oofggz.nl

De politie verwerkt de aangifte in een landelijk systeem van het politiekorps, waardoor iedere politieambtenaar dit strafbare feit kan opzoeken en op details nalezen. De aangever krijgt na het doen van aangifte altijd direct een kopie van de aangifte mee. Die kopie kan nodig zijn voor de verzekering.

(PDF) De praktijkcontext van de ergotherapeut beweegt mee

 ·

Figuur 1: Praktijkcontexten van de ergotherapeut op basis van het individueel en sociaal perspectief en het werken in een instelling of in de community

3 Sociale psychiatrie, systeemgericht werken en de sociale

Ten eerste moet de professional iets weten van het systeem van de patiënt en over de ervaring van de patiënt met het betrekken van het systeem. Ten tweede moet de professional duidelijk weten welk doel hij heeft met het betrekken van de sociale context.

[PDF]

20141027 rapport regels en kwaliteit van leven

Het CIZ beoordeelt of opname in een Bopz-aangemerkte instelling aan de orde is op grond van artikel 60 van de ‘Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen’ (Bopz). Een Bopz-indicatie is toereikend voor bewoners die geen bereidheid en geen bezwaar tonen tegen de opname of het verblijf.

[PDF]

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? – zorgvoorbeter.nl

Het versterken van zelfredzaamheid van cliënten is één van de speerpunten in het beleid van ActiZ. ActiZ is een ondernemende branchevereniging die meer dan 400 leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Het netwerk van je cliënt in kaart brengen. Hoe doe je dat

Daarnaast speelt ook handelingsverlegenheid bij sociaal werkers om het sociale netwerk van de cliënt te betrekken bij de ondersteuning van de cliënt. Het is goed om je als werker te beseffen dat, als vraagverlegenheid en handelingsverlegenheid samen komen, er weinig tot niets zal gebeuren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *