Gemeentelijke uitvaarten: onderzoek naar de uitvoeringspraktijk

[PDF]

Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk – vng.nl

breder onderzoek naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan zgn. ‘gemeentelijke uitvaarten’, dwz. uitvaarten op last van de burgemeester. Het onderzoek gaat echter verder dan de uitvoeringspraktijk.

Gemeentelijke uitvaarten – PDF – docplayer.nl

4 De onderzoeksresultaten zijn op een aantal onderzoeksthema s verbonden met eerder kwalitatief onderzoek door studenten van de CHE. Het betreft onderzoek naar de uitvoering van gemeentelijke uitvaarten in het kader van de verdiepingsminor Public affairs 4 en binnen de zgn. onderzoeksstage van een tweetal derdejaars studenten BedrijfskundeMER 5.

Gemeentelijke uitvaarten: onderzoek naar de

Onderzoek door studenten van de Christelijke Hogeschool Ede naar de landelijke praktijk van gemeentelijke uitvaarten. Eén van de opmerkelijke uitkomsten was dat in de periode 2010 tot 2013 het aantal gemeentelijke uitvaarten redelijk stabiel was en ongeveer 1.800 op jaarbasis bedroeg en dat er op een aantal onderdelen grote verschillen zijn in de uitvoering door kleine en grote gemeenten.

Gemeentelijke Uitvaart – Vinden.nl

Gemeentelijke uitvaarten Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk Klaas van de Beek Jan Willem van der Wilt Henk van Deutekom Gemeentelijke uitvaart – Uitvaartverzekering vergelijken

[PDF]

Ontwikkelingen in 2016 – totzover.nl

samenwerking met Stichting Stimulansz onderzoek gedaan naar het aantal gemeentelijke uitvaarten, of juister gezegd, uitvaarten die in opdracht van de burgemeester door gemeenten 2 îGemeentelijke uitvaarten, een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk, door J.W v.d. Wilt en K. v.d. Beek, CHE Ede, mei 2013. Op verzoek verkrijgbaar bij de CHE.

[PDF]

De gemeentelijke omgevingsvisie – theses.ubn.ru.nl

lag, mits ik daar interesse in had. Het betrof een onderzoek naar de vormgeving van de gemeente-lijke omgevingsvisie. Adviesbureau Tonnaer had namelijk een offerteverzoek binnengekregen voor daan naar de vormgeving van de gemeentelijke omgevingsvisie. Hierbij heb ik ontzettend veel op- (de hypothesen) door de uitvoeringspraktijk worden

2011/252: Eigen onderzoek naar uitvoeringspraktijk

Dit was voor de Nationale ombudsman, de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam en de gemeentelijke ombudsman Rotterdam (hierna ook: de ombudsmannen) aanleiding een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar de uitvoeringspraktijk van preventief fouilleren.

Meer gemeentelijke uitvaarten in grote steden – Gemeente.nu

Gemeentelijke uitvaarten vinden wel steeds vaker plaats in de grote gemeenten. In 2014 vonden 2 van de 3 gemeentelijke uitvaarten plaats in de 100.000+ gemeenten. In kleine en middelgrote gemeenten is dat aantal uitvaarten de afgelopen vijf jaar afgenomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *