Jongeren, alcohol en de rol van vrienden

Jongeren, alcohol en de rol van vrienden – Youngworks

Het alcoholgebruik van jongeren van 15 jaar of ouder is nagenoeg gelijk gebleven, en dat is al vele jaren te hoog: 27 procent van de 15-jarigen drinkt wekelijks 5 tot 10 glazen en nog eens 26 procent drinkt 10 of meer glazen alcohol per week.

Jongeren en alcohol – alcoholhulp.be

De alcoholindustrie wil hiermee een doelgroep van jongeren tussen 18 en 25 jaar bereiken. In de praktijk blijken ook kinderen vanaf 12 jaar ze reeds te gebruiken. Deze drankjes blijken populair omdat ze zoet zijn en de bittere smaak van alcohol maskeren.

Invloed van vrienden – Puber – opvoeden.nl

Invloed van vrienden. Sommige jongeren vinden het moeilijk om vrienden te maken.Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om spontaan op iemand af te stappen en ze voelen zich onzeker.

Psychosociale ontwikkeling: de invloed van

Het zijn de percepties die jongeren hebben van het gedrag van de potentiƫle vrienden in de vriendengroep, en niet daadwerkelijk gedrag van die vrienden waarnaar ze zich richten. Tevens zijn de effecten van de selectie van vrienden groter dan de effecten van de socialisatie door die vrienden.

Alcohol en jongeren – VAD

In de brede maatschappelijke context spelen de volgende risicofactoren voor gebruik en misbruik van alcohol een rol: armoede en lage socio-economische status, ongunstige buurtkenmerken, grote beschikbaarheid van alcohol, lage prijs van alcohol, veel reclame voor alcohol, lage wettelijk toegestane leeftijd voor het gebruik.

[PDF]

Kwalitatief onderzoek naar de rol van vrienden bij het

1 Inleiding In deze masterproef worden de percepties van jongeren bevraagd over middelengebruik en de rol die vrienden daarin spelen. Het onderwerp van de masterproef is tot stand gekomen vanuit een persoonlijke interesse.

[PDF]

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders Inleiding. 12 methode Methode. 14 15 Methode Dit onderzoek bestond uit een vragenlijstonderzoek onder jongeren van 12 tot 17 jaar en een vragenlijst-onderzoek onder de ouders van deze jongeren in 2006. Het onderzoek is in de periode november tot

‘Jongeren met weinig regels van ouders drinken meer alcohol’

Onderzoeker Mark McCann van de Universiteit van Glasgow noemt dit een bevestiging dat de rol van ouders een belangrijke factor is in het gebruik van alcohol onder jongeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *