2016 is: Het Jaar van de Kievit

2016: Jaar van de Kievit | Vogelbescherming

2016: Jaar van de Kievit Kieviten die in het voorjaar boven een weiland buitelen, waarbij hun karakteristieke ‘kie-woeiet’ klinkt. Om intens van te genieten.

Jaar van de Kievit (2016) | Sovon.nl

Daarom werd 2016 door Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit. Het onderzoek dat in 2016 is gestart, loopt in 2017 verder. De laatste schatting van het aantal broedparen ligt tussen de 160.000 – 240.000 ( Weidevogelbalans 2013 ).

2016: Jaar van de Kievit – SlideShare

Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland Foto: Koos Dansen Waarom een Jaar van de Kievit? 3. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vogelbescherming Nederland 0 100,000 200,000 300,000 400,000 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Aantalbroedparen periode van extensieve landbouw.

2016 is: Het Jaar van de Kievit – De Veluwenaar

Daarom is 2016 door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit. Er zijn aanwijzingen dat de afname voor een deel wordt veroorzaakt doordat te weinig jonge kieviten hun eerste weken overleven. Daarom doet Vogelbescherming in dit jaar onderzoek naar de overleving van kuikens.

Presentatie Jaar van de Kievit 2016 – SlideShare

Presentatie Jaar van de Kievit 2016 1. WolfTeunissen Henk van der Jeugd Maja Roodbergen Tess van deVoorde Het Jaar van … de eerste resultaten JoukeAltenburg &WolfTeunissen mmv Maja Roodbergen & Henk van der jeugd in samenwerking met 2.

2016 is het Jaar van de Kievit | Sovon.nl

Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal Kieviten snel af. Waarschijnlijk overleven te weinig jonge Kieviten de eerste weken. Reden voor Vogelbescherming Nederland en Sovon om het Jaar van de Kievit uit te roepen. Daarin doen ze onderzoek naar jonge kieviten en naar het effect van maatregelen om het tij te keren. De Kievit is een algemene soort in agrarisch gebied, maar neemt de laatste decennia in snel tempo af.

2016 is het Jaar van de Kievit | Vogelbescherming

Het gaat niet goed met één van de bekendste weidevogels, de kievit. Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal kieviten snel af. Waarschijnlijk overleven te weinig jonge kieviten de eerste weken. Reden voor Vogelbescherming Nederland en Sovon om het Jaar van de Kievit uit te roepen.

2016 Jaar van de Kievit by Marco Renes on Prezi

Transcript of 2016 Jaar van de Kievit. Terugblik Jaar van de Kievit Landelijk Brabant Resultaten 2017? ontwikkeling broedcodes, en is daar een schatting van het reproductiesucces uit af te leiden? kunnen historische gegevens een aanknopingspunt bieden voor bescherming?

2016: Jaar van de kievit! – Beleef de waddennatuur

De kievit natuurlijk! Deze prachtige vogel wordt dit jaar in het zonnetje gezet. Kijk op onze interactieve kaart van het waddengebied waar de kievit voor het laatst is gespot.

[PDF]

Tussenstand Jaar van de Kievit (2016) – inhetbinnenveld.nl

1 in samenwerking met en Tussenstand Jaar van de Kievit (2016) Woord vooraf Deze nieuwsbrief is samengesteld voor alle betrokkenen bij het kuikenonderzoek van het Jaar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *