De Wet open overheid gaat doorrrrr …

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) schriftelijke voorbereiding commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

‘VNG en BZK draaien Wet open overheid de nek om

Het ministerie van BZK en de VNG draaien de Wet open overheid (Woo) langzaam maar zeker de nek om. De VNG door te lobbyen tegen de nieuwe wet en het ministerie door met een vernietigend rapport over de wet te komen.

De Brauw Blackstone Westbroek | Wet open overheid door

Het Wetsvoorstel open overheid (Woo) is aangenomen door de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat deze wet de huidige ‘Wet openbaarheid van bestuur’ (Wob) gaat vervangen.

Wet open overheid | VNO-NCW

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66. Deze nieuwe wet zou de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarmee overheidsinformatie kan worden opgevraagd, moeten vervangen.

Wet open overheid – De Winter Information Solutions

De Wet open overheid brengt eigenlijk de noodzaak naar voren om voor al die organen ook elementen met betrekking tot de openbaarheid in te regelen. Zodra organisaties namelijk archieven overbrengen naar een archiefinstelling, moet aangegeven worden wat het openbaarheidsregime is en of er beperkingen zijn.

Weg Wob, welkom Woo: Wet open overheid “slecht nieuws voor

De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 de Wet open overheid (Woo) aangenomen. Deze initiatiefwet van enkele Kamerfracties vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo moet ervoor zorgen dat de overheid transparanter wordt.

Raakvlakken Archiefwet en Wet Open Overheid

De hoofdtekst en toelichting van de Wet Open Overheid maken nu wel duidelijk dat het bij opname in het register gaat om ten minste ontvangen, verzonden en vastgestelde documenten. Het register wordt pas op termijn verplicht.

Moeizame weg naar open overheid – NRC

Wet Open Overheid. De opvolger van de Wob ligt nu in de Eerste Kamer. Maar ambtenaren roeren zich. De vraag is wat de senatoren met de klachten doen.

Wet open overheid | GroenLinks

Wat gaat er met de initiatiefwet Wet Open Overheid (Woo) veranderen ten opzichte van de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob)? Veel. Op de eerste plaats krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid.

Sander Dekker gaat open access wetgeving tegen het licht

Deze bepaling is toen in de wet gekomen op nadrukkelijk verzoek van de VVD, juist ook om de toenmalig staatssecretaris van dienst te zijn bij het bevorderen van open access. Volgens de VVD was deze aanpassing van de wet in lijn met het beleid van Dekker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *