Wijkverpleegkundige ook in preventie

Wijkverpleegkundige ook in preventie – ZorgenZ

Ook het verlenen van geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie behoren tot de werkzaamheden van de wijkverpleegkundige en de reikwijdte van de aanspraak.” Geïndiceerde preventie Hij vervolgt in zijn antwoord op de Kamervragen: “De geïndiceerde preventie richt zich op individuen die veelal nog geen gediagnosticeerde ziekte hebben, maar bij wie wel sprake is van risicofactoren of symptomen.

Wijkverpleegkundige | Loketgezondleven.nl

Ook de GGD en de wijkverpleegkundige zijn op gebied van wijkgerichte zorg en preventie een belangrijke partner voor elkaar. De GGD heeft veel ervaring met collectieve aanpakken, beschikt over gegevens over de gezondheidssituatie van de wijk, heeft ervaring met het opstellen van wijkprofielen en kan adviseren welke interventies het beste kunnen worden ingezet.

Preventie: de verborgen kracht van de wijkverpleegkundige

De selectieve preventie en de inzet van de wijkverpleegkundige voor een gezonde wijk dreigt opnieuw het kind van de rekening te worden. Er ligt echter ook een kans in de samenwerking met gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de publieke gezondheid.

[PDF]

Preventie: de verborgen kracht van de wijkverpleegkundige

wijkverpleegkundige De wijkverpleegkundige is terug in de wijk Het kan niemand ontgaan zijn dat de wijkverpleegkun-dige een comeback heeft gemaakt in de wijk. Het werk preventie, ook op die van de collectieve preventie, krijgt weer ruimte. Zoals dat voor de oude wijkzuster tot in de

[PDF]

De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen – NIVEL

en wanneer ook inzet van specialistische zorgverleners – zoals case – managers dementie of gespecialiseerde eerstelijnsverpleegkundigen – wenselijk is. Om de wijkverpleegkundige weer tot een centrale figuur in de zorg in buurten te maken, zijn meer wijkverpleegkundigen nodig. De overheid heeft daarvoor 200 miljoen gereserveerd.

Laat wijkverpleegkundige rol spelen bij voorkomen SEH

De wijkverpleegkundige zou ter preventie elk half jaar op controlebezoek kunnen gaan bij kwetsbare mensen. Foto: Arno Massee Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van werkgeversorganisatie ActiZ.

[PDF]

De wijkverpleegkundige van de toekomst – IQ healthcare

Radboud) een onderzoek uitgevoerd naar het wijkverpleegkundige profiel van de toekomst. Doel van deze verkenning was een beeld te schetsen van het takenpakket van de toekomstige wijkverpleegkundige, haar competenties (kennis, vaardigheden, inzichten en attitude) en de gevolgen voor de opleiding tot wijkverpleegkundige.

Zo maak je een wijkplan | SpringerLink

Zij kijken ook of ze de goede kant oploopt als ze weer huiswaarts gaat. Hoewel dit een complexe opgave is, is het de wijkverpleegkundige die dit zou kunnen organiseren. Zij weet immers wat voor zoiets nodig is, en wie zij daarbij kan betrekken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *