Vanaf 2018 gelijke vergoeding voor e-consult

Vanaf 2018 gelijke vergoeding voor e-consult | Federatie

Vanaf 2018 gelijke vergoeding voor e-consult 22 september 2017 Medisch specialisten krijgen vanaf 1 januari 2018 herhaalconsulten op de poli via mail, telefoon of screen-to-screen op dezelfde wijze vergoed als een fysiek, ‘face to face’ herhaalpolikliniekbezoek.

Vanaf 2018 gelijke vergoeding voor e-consult | medischcontact

Medisch specialisten krijgen vanaf 1 januari 2018 herhaalconsulten op de poli via mail, telefoon of screen-to-screen op dezelfde wijze vergoed als een fysiek, ‘face to face’ herhaalpolikliniekbezoek. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag bevestigd.

E-consult vergoeding voor huisartsen | DokterJaap.nl

[2] Medisch Contact, Vanaf 2018 gelijke vergoeding voor e-consult. Retrieved February 14, 2018, from medischcontact.nl. [3] Nictiz, Declaratiemogelijkheden e-consult bij de huisarts ruimer dan gedacht. Retrieved February 14, 2018, from nictiz.nl. [4] Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Tariefbeschikking NZa. Retrieved February 14, 2018, from lhv.nl.

Dokter: e-mail of e-consult. Gaan we dat nu veilig doen

Met in het achterhoofd het gegeven dat vanaf 1-1-2018 de vergoeding van een e-consult gelijk is gesteld aan ‘gewoon’ consult, met dien verstande dat het dan niet gaat om een kleine vraag (zie dit artikel vergoeding e-consult huisarts.

Is nieuwe vergoeding breekijzer voor e-consult bij de

De declaratiemogelijkheden voor een digitaal consult zijn in 2018 al ruimer dan veel huisartsen denken. Een e-consult kan worden gedeclareerd als een e-mailconsult, als de zorgverlening qua tijdsbesteding beperkter is dan een regulier consult.

Nieuws overzicht | Federatie Medisch Specialisten

Vanaf 2018 gelijke vergoeding voor e-consult 22 september 2017. Medisch specialisten krijgen vanaf 1 januari 2018 herhaalconsulten op de poli via mail, telefoon of screen-to-screen op dezelfde wijze vergoed als een fysiek, ‘face to face’ consult. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag bevestigd.

Nieuwe opzegtermijnen voor medewerkers bouwsector vanaf

Nieuwe opzegtermijnen voor medewerkers bouwsector vanaf 2018. Het Eenheidsstatuut zorgde voor gelijke opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. Voor een aantal sectoren werden evenwel tijdelijke of definitieve uitzonderingsregimes ingevoerd. Het Grondwettelijk Hof beschouwde de definitieve uitzonderingstermijnen voor de bouwsector echter als discriminerend.

Wat verandert er vanaf 2018 op vlak van HR? (Vandelanotte

Publicatiedatum: 11/01/2018. In de laatste week van juli bereikte de regering een akkoord over de begroting. In dit akkoord vinden we ook heel wat maatregelen die relevant zijn voor werkgevers. Een aantal van deze maatregelen werden nu definitief. Tax shift. De regering bevestigt de verdere uitvoering van de tax shift zoals werd overeengekomen in 2014.

E-health in de bekostigingsstructuur per 2018 – Q-Consult Zorg

Dit geldt ook voor de zorg in ziekenhuizen, toch voorziet de huidige bekostigingsstructuur hier tot op heden niet in. Daar lijkt vanaf 2018 verandering in te komen door de aankondiging van nieuwe zorgactiviteitcodes voor e-health in de ‘Factsheet macrokader medisch specialistische zorg 2018 van de branchepartijen (NFU, NVZ, ZKN en ZN).

RB – Huwelijksgemeenschap vanaf 2018 beperkt

Als u in 2018 trouwt, bent u dan ineens voor gelijke delen eigenaar. Onderneming Heeft een echtgenoot een onderneming die buiten de gemeenschap valt, dan heeft de gemeenschap in principe recht op een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de echtgenoot heeft aangewend voor de onderneming.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *