Hans van Meerten: WVBP strijdig met EU-recht

Hans van Meerten: WVBP strijdig met EU-recht | Findinet

Van Meerten: voorstel paritair fondsbestuur in strijd met non-discriminatie beginsel. In zijn eerste verkenning Toetsing van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen aan EU-recht komt dr. Hans van Meerten (advocaat EU Pensioenrecht bij Clifford Chance en docent EU Pensioenrecht aan de VU) tot een andere conclusie dan de regering.

Pensioenstelsel | Pensioen | Findinet

Findinet.nl is een onafhankelijke portal voor de financiële dienstverlening waar nieuwsfeiten en actuele ontwikkelingen worden gepubliceerd.

Olaf Boschman (@olaf_boschman) | Twitter

Hans Van Meerten #FBPE Retweeted Pensioen Pro. Meerdere EU richtlijnen en verordeningen zijn wegens inbreuk op EU recht vernietigd @wkoolmees https: Kan richtlijn zélf niet strijdig zijn met Europees recht, @wkoolmees? 0 replies 0 retweets 1 like. Reply. Retweet. Retweeted. Like. 1. Liked. 1.

Toetsing van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen

Toetsing van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen aan EU-recht – Een eerste verkenning- Dr. H. van Meerten Advocaat EU Pensioenrecht (Clifford Chance) Docent EU Pensioenrecht (VU) Den Haag, 14 juni

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte

Het lid van de fractie van 50PLUS vraagt of ik heb kennisgenomen van het artikel «Jurist: Plannen Klijnsma mogelijk strijdig met EU-recht» in De Financiële Telegraaf van 9 december 2014. Klopt de bewering in dit artikel dat de regering niet heeft getoetst aan het Europees grondrechtenhandvest, vraagt deze fractie.

Zoekresultaten voor * | Zoeken | Het Financieele Dagblad

Lidstaten van de Europese Unie moeten rekening houden met de gezondheid van de rechtsstaat van een land bij een uitleveringsverzoek. Foto: Hans Heus. 27 mrt 18. Uitspraak Europese hof kost denksporters €1 mln. Verschil fiscale behandeling binnen- en buitenlandse dochter strijdig met EU-recht .

Brussel gaat oordelen over samenstelling pensioenbesturen

Pensioenjurist Hans van Meerten heeft betoogd dat deze regel waarschijnlijk in strijd is met het non-discriminatiebeginsel. Als hij gelijk heeft – en hij voert in zijn Verkenning daar een aantal sterke argumenten voor aan – is de wet in strijd met het Europees recht.

nypels.nl: 45 jaar emancipatiestrijd gepensioneerden

Deze hield het voor mogelijk dat de maximering uit de WVBP strijdig zou kunnen zijn met een arrest over discriminatie gebaseerd op protocol 12 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.

In Casu september 2011 by Joost van Sloten – Issuu

Wat betreft de voorrang van het VN-Handvest zegt het Hof het volgende:‘(…) dat een gemeenschaphandeling ter uitvoering van een dergelijke resolutie strijdig is met een hogere norm van de

De belemmeringen voor een interne markt voor

2 De belemmeringen voor een interne marktvoorbedrijfspensioenvoorziening 187 Mr. dr. H. van Meerten * en mr. B. Starink ** S E W – N U M M E R 1 0 O K T O B E R 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *