Staking onderneming door wijziging identiteit

Staking onderneming door wijziging identiteit – Taxence

Staking onderneming door wijziging identiteit maandag 13 februari 2017 Michel Halters 531x gelezen Als de identiteit van de onderneming is gewijzigd, is fiscaal gezien sprake van staking.

Staking of verplaatsing onderneming? – Agro Fiscaal

Hij vindt dat de onderneming niet wordt voortgezet, maar dat in Canada een nieuwe onderneming is opgestart en de Nederlandse onderneming is gestaakt. Volgens de Rechtbank moet een onderneming dezelfde identiteit hebben bij aanvang van de nieuwe werkzaamheden.

Verplaatsing van onderneming is geen staking als

De Hoge Raad stelde in beide zaken voorop dat de verplaatsing door een ondernemer van zijn bedrijfsuitoefening niet leidt tot staking van zijn onderneming, indien de identiteit van de onderneming, ondanks de verplaatsing van die onderneming, wezenlijk dezelfde is gebleven.

Overgang van onderneming – Sprengers Advocaten te Utrecht

Cruciaal voor het antwoord op de vraag of er sprake is van overgang van een onderneming is volgens het Europese Hof van Justitie of de identiteit van de overgedragen onderneming behouden is gebleven. Dat is bijvoorbeeld het geval als een nieuwe ondernemer de exploitatie met dezelfde of soortgelijke activiteiten voortzet of hervat.

Geen afrekening over niet-afgeboekte HIR bij verplaatsing

 ·

Doornebal, NTFR-B 2010/28, Geen staking bij behoud van identiteit, geeft in paragraaf 5 als mogelijke omstandigheid waarvoor het criterium verplaatsing van een onderneming of staking wel van belang is, de casus van een in het verleden geruisloos in een bv ingebrachte onderneming en vervolgens verplaatsing naar het buitenland van deze bv.

De identiteit van de onderneming by Anja Verbruggen on Prezi

De identiteit van een onderneming De identiteit van een onderneming bevat alle uiterlijke en innerlijke kenmerken van de organisatie Identiteit is strategisch en bevat waarden, namelijk ‘wat de onderneming is en in de toekomst zou willen zijn’.

Staking of verplaatsing: beslissend voor de HIR

De Hoge Raad heeft in 2010 het identiteitscriterium geïntroduceerd om vast te stellen of bij het verplaatsen van de onderneming sprake is van staking of voortzetting. Als de identiteit van de onderneming bij de verplaatsing wezenlijk dezelfde blijft, is géén sprake van staking.

ARBEIDSRECHTER.nl: info over overgang onderneming en

Bij het overnemen van de exploitatie moet de identiteit van de onderneming bewaard blijven. Dit zal het geval zijn als de vaste activa, handelsnaam, klantenregisters, administratie, personeel etc. worden overgenomen.

Onderneming en staking – zzp-bedrijf.nl

Als aangrijpingspunt zou je hier de identiteit kunnen hanteren van je onderneming. Dit moet je als volgt voorstellen. Indien er sprake is van een verplaatsing van je onderneming waarbij de identiteit van je onderneming in principe geheel hetzelfde is gebleven dan is er in dat geval geen sprake van staking.

U staakt uw onderneming – Belastingdienst Nederland

Dan schrijft u uw onderneming uit bij de Kamer van Koophandel. De KvK geeft dit door aan de Belastingdienst. Daarna sturen wij u een brief over de gevolgen voor de btw als u stopt met uw onderneming.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *