Geen wijziging van bedongen arbeid

Geen wijziging van bedongen arbeid – vanzijl-advocaten.nl

De Centrale Raad van Beroep besliste in die uitspraak over de vraag wanneer re-integratiewerkzaamheden dienen te worden aangemerkt als nieuwe bedongen arbeid en daarmee over de vraag wanneer sprake zou zijn van het ontstaan van een nieuwe verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte.

Ort: Korvelseweg 142, Tilburg, 5025 JL

Passende werkzaamheden: wijziging van ‘bedongen arbeid

De loondoorbetalingsverplichting geldt gedurende 104 weken. Als de werknemer na 104 weken nog steeds niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten en gedurende de aangepaste werkzaamheden bijvoorbeeld griep krijgt, kan hij geen aanspraak maken op loon.

Passende arbeid kan bedongen arbeid worden! | Juridisch nieuws

Passende arbeid wordt geen bedongen arbeid In een andere uitspraak van de kantonrechter Utrecht trad een werkneemster in dienst in de functie van medewerkster klantenservice. Op een gegeven ogenblik wordt zij medewerkster Sales Support.

Passende arbeid en bedongen arbeid | Absolute Advocaten

Wanneer werkgever en werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten of een schriftelijke afspraak maken over de te verrichten arbeid, wordt dit in het algemeen gezien als een uitdrukkelijke wijziging van de passende arbeid in de bedongen arbeid.

Bewertungen: 12

Zieke werknemer: passende arbeid vs. bedongen arbeid – CMS

Op basis van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep gaat de 104-weken termijn waarin het loon dient te worden doorbetaald opnieuw lopen in geval van een wijziging van de arbeidsovereenkomst van de arbeidsongeschikte werknemer waarbij de passende arbeid de bedongen arbeid wordt.

Van passende arbeid naar bedongen arbeid ex artikel 7:629 BW

3.1 vermelde brief van 16 maart 2009 geldt dat de enkele melding door [A] aan de gemachtigde van [B] dat er geen sprake is van nieuw bedongen arbeid niet voldoende is om tot een ander oordeel te komen, omdat [B] feitelijk heeft gewerkt volgens de aanbevelingen zoals neergelegd in het rapport van de arbeidsdeskundige.

Laat passende arbeid niet ongewenst bedongen arbeid worden!

Laat passende arbeid niet ongewenst bedongen arbeid worden! Arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Heeft u een werknemer in dienst die uitvalt wegens arbeidsongeschiktheid, dan bent u gedurende 104 weken gehouden het loon van deze werknemer door te betalen.

Wordt vervallen functie van zieke werknemer de bedongen

De kantonrechter oordeelt dat de functie van senior projectleider niet de nieuw bedongen arbeid is maar nog steeds passende arbeid. Daarom startte er geen nieuwe loondoorbetalingsperiode toen de medewerkster in 2010 opnieuw uitviel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *