Procedure internationale individuele waardeoverdracht naar non EU/EER instelling

Procedure internationale individuele waardeoverdracht naar

Een gewezen deelnemer van een Nederlandse pensioenuitvoerder die de waarde van zijn opgebouwde pensioenaanspraken wil laten overdragen aan een pensioeninstelling buiten de EU / EER (buitenlandse instelling), kan daartoe een verzoek indienen bij de Nederlandse pensioenuitvoerder.

Internationale individuele waardeoverdracht pensioenen

Mogelijkheid voor internationale waardeoverdracht naar een andere buitenlandse instelling (niet EU/EER) Wanneer een gewezen deelnemer de waarde van de pensioenaanspraken wil overdragen aan een andere buitenlandse instelling (niet EU/EER), moet hij een verzoek indienen bij de pensioenuitvoerder.

[PDF]

Handleiding Modelvragenlijsten Internationale uitgaande

van internationale individuele waardeoverdracht. Een aantal van deze bepalingen legt aan de werken aan een waardeoverdracht naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of een verzekeraar met een zetel buiten Nederland (waardeoverdracht binnen de EU). In deze bepaling is (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER),

[PDF]

Modelvragenlijsten Internationale Inkomende Waardeoverdracht

van internationale individuele waardeoverdracht. Een aantal van deze bepalingen legt aan de mededelingen relevante aanvullende informatie over internationale waardeoverdrachten naar Nederland aan de buitenlandse pensioeninstelling en (gewezen) deelnemer. (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)

Handleiding. Modelvragenlijsten. Internationale Inkomende

Handleiding Modelvragenlijsten Internationale Inkomende Waardeoverdracht Een gezamenlijk initiatief van: Pensioenfederatie Verbond van Verzekeraars Juli 2012 Handleiding Modelvragenlijsten Internationale

Handleiding. Modelvragenlijsten. Internationale uitgaande

1 Handleiding Modelvragenlijsten Internationale uitgaande waardeoverdracht Juli 2012 Een gezamenlijk initiatief van: Pensioenfederatie Verbond van Verzekeraars. 2 Handleiding Modelvragenlijsten Internationale uitgaande waardeoverdracht Inhoud Algemeen Inleiding Modelvragenlijsten Wettelijke bepalingen uit de Pensioenwet Fiscale wetgeving Afstemming met de Belastingdienst Limburg, kantoor

[PDF]

vragenlijst voor internatio­ nale waardeoverdracht – PGGM

dividuele waardeoverdracht naar een ander EU-lid- individuele waardeoverdracht naar een andere eu­lidstaat. april 2010 – waardeoverdracht aan andere buitenlandse instelling; en – waardeoverdracht naar aan een van de Europese Gemeen-schappen of aangewezen instelling.

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten

– de vervolgoverdracht van pensioenkapitaal na een eerdere waardeoverdracht naar een een instelling of organisatie die een pensioenregeling uitvoert in overeenstemming met de fiscale, sociale en arbeidswetgeving van de staat van vestiging of met internationale regelgeving De belastingwetten van de EU-lidstaat of het EER-land komen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *