Overleg nieuwe cao UMC zit muurvast

Overleg nieuwe cao UMC zit muurvast – Vakvereniging CNV

Overleg nieuwe cao UMC zit muurvast Het overleg met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) over een nieuwe Cao UMC zit muurvast. Het overleg door de vier werknemersorganisaties (FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV) op 25 april heeft niets opgeleverd.

Nieuwsoverzicht CAO UMC – Vakvereniging CNV Zorg & Welzijn

Overleg nieuwe cao UMC zit muurvast. 26 april 2018. Het gaat er om spannen bij cao-onderhandelingen UMC’s. 19 april 2018. Cao-overleg UMC: Verdienen van geld of de menselijke maat? 15 maart 2018. Bijna 1 op de 3 zorgmedewerkers door werkdruk zelf patiënt. 22 september 2017.

Cao-overleg Philips zit muurvast | Omrop Fryslân

“Meten met twee maten als het om beloning gaat.” Dat verwijt krijgt de directie van Philips van vakbonden CNV Vakmensen, FNV Metaal en de Unie. Na vier keer onderhandelen over een nieuwe cao krijgt het personeel 2 procent loonsverhoging toebedeeld. Dat wordt uitbetaald in twee keer: per mei en oktober 2018.

Overleg Cao Kaaspakhuisbedrijf zit muurvast – Sector

Overleg Cao Kaaspakhuisbedrijf zit muurvast 03 februari 2017 In december heeft er een laatste formeel overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao per 1 januari 2017.

Cao-overleg ggz nog steeds muurvast – Nursing

Cao-overleg ggz nog steeds muurvast Werknemers in de ggz wachten al ruim anderhalf jaar op een nieuwe cao. Dit is ongekend lang. Ondertussen lijken de vakbonden en GGZ Nederland geen stap nader tot elkaar te komen.

Nieuwe staking bussen aangekondigd: dinsdag 5 juni – Leiden.TV

REGIO – Er staat een nieuwe stakingsdag op de agenda: op dinsdag 5 juni rijden er van aanvang tot einde dienst geen Arriva-bussen in een aantal provincies, waaronder Zuid-Holland. Leidse regio. De Leidse regio valt onder Zuid-Holland-Noord.

cao-overleg – ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

Cao-overleg Rijk zit opnieuw muurvast. De onderhandelingen over de nieuwe cao voor de 120.000 rijksambtenaren zijn weer vastgelopen. Donner houdt vast aan de nullijn, de bonden eisen twee procent. Ook vormen de gedwongen ontslagen een heikel punt.

FNV kondigt hardere acties aan bij metaalbedrijven in

 ·

Bonden en werkgevers bakkeleien al sinds maart over een nieuwe cao voor metalelektrobedrijven. Het overleg zit muurvast. FNV-bestuurder Johan Weijenberg zegt dat sprake is van een ouderwetse staking.

CAO-overleg tussen VNG en bonden zit nog muurvast

De voorbereidingen voor nieuwe acties en stakingen gaan onverminderd voort, totdat de VNG wil praten over de looneisen. Tot ongenoegen van de gemeenten, constateren de bonden.

[PDF]

FAQ actietraject voor een goede Cao UMC – fbz.nl

Welke acties dat worden, wordt weer per umc in overleg met u bepaald, maar u kunt bijvoorbeeld denken aan werkonderbrekingen, het niet-verrichten van administratieve taken, een zondagsdienst of het staken van alle overleggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *