College B en W wil gemaakte kosten voorbereiding AZC terug

COA betaalt Bernheze gemaakte kosten voor azc volledig

Bernheze wil 186.000 euro terug voor afgeblazen azc-plannen Lees meer De teruggave is een vergoeding van de kosten die gemaakt zijn voor de plannen, maar ook voor de gehouden informatiebijeenkomsten.

College Assen wil langere wachttijden voor Jeugdzorg om

Het college van B en W in Assen wil het miljoenentekort op de Jeugdzorg en WMO terugdringen door het instellen van wachttijden. Met de bedoeling dat er minder mensen gebruik maken van de zorg.

CDA wil duidelijkheid over vergoeding van kosten AZC

Het COA heeft ook aangegeven dat deze “afschaling” niet ten koste gaat van het voorzieningenniveau van het AZC, mede omdat het aantal units is afgestemd is op 800 bewoners. De partij wil inzicht in de kosten en de mogelijke vergoedingen en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Azc – Gemeente Heerenveen

De gemeente vraagt de gemaakte kosten terug bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie heeft daarvoor afspraken gemaakt met VNG. De verwachting is dat de gemeente een groot deel van de gemaakte kosten vergoed krijgt.

CDA wil duidelijkheid over vergoeding van kosten AZC

Het CDA wil duidelijkheid over de vergoeding van kosten die gemaakt zijn voor de voorzieningen op het AZC Harderwijk. Tijdens een informatiemoment van 22 december 2016 is door het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) gecommuniceerd dat er sprake zal zijn van een “afschaling” van het aantal statushouders in het AZC in Harderwijk naar een aantal van 400 bewoners.

Gouda krijgt geld terug voor kosten AZC dat er nooit kwam

Gouda krijgt geld terug voor kosten AZC dat er nooit kwam. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers maakt 244.682 euro over aan de gemeente Gouda.

Elden – AZC – AZC

Het college van B en W heeft definitief besloten mee te werken aan de komst van een Asielzoekerscentrum voor de duur van vijf jaar in de Elderhoeve (Elderhofseweg 51). Dat geldt ook voor de voorbereiding en de uiteindelijke opvang. Veelgestelde Vragen tijdelijk AZC Elderhoeve. De gemeente Arnhem wil meewerken aan de komst van een

Weert wil ‘young potentials’ in dienst – weertdegekste.nl

Het college van B&W wil de gemeentelijke organisatie toekomstbestendiger maken. Het is nodig dat de gemeente Weert nieuwe mensen aantrekt om te blijven voldoen aan de behoefte van de inwoners.

College Coevorden verleent medewerking aan AZC voor

Het college van b en w van de gemeente Coevorden verleent, onder voorwaarden, medewerking aan de tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum op locatie Witte Zand 18 in Oosterhesselen.

Voorbereiding bouw AZC Harderwijk – Harderwijksezaken.nl

Om het AZC Harderwijk in september te kunnen openen, maakt de aannemer lange werkdagen (van 7.00 tot 19.00 uur) en werkt met meerdere ploegen tegelijkertijd om het werk te versnellen. Ook wordt in de bouwvak doorgewerkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *