Bodemdaling als gevolg van gaswinning

Gevolgen bodemdaling door gaswinning | www

Naast bodemdaling door gaswinning daalt de bodem in Groningen ook als gevolg van het inklinken/zetten van ondiepe klei- en veenlagen. Deze processen in de bovenste meters van de bodem zijn over het algemeen de oorzaak van verzakking van funderingen.

Bodemdaling door gaswinning in Groningen – NEMO Kennislink

Het grootste nadelige gevolg van de bodemdaling door de gaswinning, is dat het kan leiden tot wateroverlast. Als je zelf omlaag zakt, neemt het waterpeil relatief gezien immers toe, net als bij een schip dat zinkt.

Bodemdaling verloopt als voorspeld › Energy Valley

De bodemdaling als gevolg van de gaswinning in Groningen, Friesland en Drenthe verloopt zoals voorspeld. Dat blijkt uit prognoses van Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM, die eens in de vijf jaar opnieuw onderzocht worden.

Gevolgen van bodemdaling door gaswinning voor gebouwen

Klicken, um auf Bing anzusehen3:43

Jun 19, 2015 · In een groot deel van de Provincie Groningen zakt de bodem als gevolg van de gaswinning. In deze animatie wordt ingegaan op de gevolgen van bodemdaling voor gebouwen.

Autor: Peter van Bergen

Bodemdaling als gevolg van gaswinning | Waddenbieb

Bodemdaling als gevolg van gaswinning De bodem van de Waddenzee daalt onder andere als gevolg van de winning van aardgas. De wadbodem ten oosten van Ameland is bijvoorbeeld tussen 1986 en begin 2000 zo’n 22 centimeter gedaald.

Welkom bij de Commissie Bodemdaling

Door gaswinning daalt de bodem in een groot deel van de provincie Groningen. Deze bodemdaling gaat zeer langzaam en gelijkmatig. De grootste bodemdaling vindt plaats in de omgeving van Loppersum. Sinds het begin van de gaswinning in 1963 is de bodem daar 32 cm gedaald.

[PDF]

Morfologische veranderingen als gevolg van bodemdaling

Morfologische veranderingen als gevolg van bodemdaling 10 Door ook de lodingen in de perioden vóór de gaswinning te analyseren wordt de bestaande dynamiek van de morfologie in beeld gebracht.

Bodemdaling – Bodem en riolering – Wonen, Verkeer

Voor vragen over vermeende schade als gevolg van activiteiten van de NAM kunt u rechtstreeks contact leggen met de NAM ofwel met de hieronder genoemde Commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân. Contactgegevens: NAM, t.a.v. de heer H. Heeringa, Postbus 28000, 9400 HH ASSEN, tel. 0592-369111.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *